VELKOMMEN TIL AMGEN NORGE

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Amgen Pipeline

Amgen har skapt et robust og differensiert forskningsprogram. Vi tror på at oppdagelse av legemidler starter med en dypere forståelse av biologien. Det er vårt mål å kunne levere nye behandlingsmetoder som gir klare fordeler og stor effekt, som for eksempel langtids overlevelse ved kreft og hjerte-/karlidelser. For informasjon om Amgens pipeline, følg linken til vår globale nettside.

Les mer på amgen.com

Biotechnology by Amgen

Biotechnolgy by Amgen er historien om hva som kreves for å levere bioteknologiske medisiner til pasienter.

Les mer på www.amgenbiotech.com