Vi bekjemper verdens tøffeste sykdommer

  • Livsrytmen

  • Videotranskript

I Amgen bruker vi vitenskap og bioteknologi til å utvikle behandlinger som kan helbrede og redde liv.

Amgen Norges mål er å forbedre helsetilbudet i Norge, og forbedre livet til mennesker som hvert år rammes av alvorlige sykdommer, samt deres nærmeste pårørende.

I tillegg bidrar vi med banebrytende forskning og brukerdrevet innovasjon for å utvikle fremtidens løsninger for pasienter, både i Norge og globalt.

Pasientene står i sentrum for alt vi gjør. Vi streber etter å være det mest verdiskapende bioteknologiselskapet i Norge for dagens og fremtidens pasienter og samfunn.

Amgen manus til bedriftsvideo: «Livsrytmen»

Publiseringsdato: august 2023

Livsrytmen endrer seg hele tiden. Noen øyeblikk går i høy hastighet. Andre går i sakte film.

Men uansett hvilket tempo livet går i, er det ingenting som er mer verdifullt enn den tiden vi har til å oppleve det – og den muligheten vi har til å leve hvert øyeblikk til det fulle.

Derfor jobber Amgen med en annen rytme og beveger seg raskt mot fremtiden ved å bekjempe verdens tøffeste sykdommer.

Med røtter i bioteknologirevolusjonen er Amgen i dag en av verdens ledende uavhengige bioteknologiselskaper.

Hvert tiår ligger vi i forkant av den medisinske utviklingen, utvikler effektive behandlingerog leverer dem til pasientene på en pålitelig måte.

Vi bekjemper de tøffeste sykdommene, som kreft, hjertesykdomog osteoporose, for å hjelpe millioner av mennesker globalt.

Vi lever i en ny æra for menneskers helse. Og Amgen fortsetter å akselerere endringstakten på en bærekraftig måte ved å utnytte vår dyptgående vitenskapelige kunnskap til å gå lenger enn det som er kjent i dag.

Vi bruker et stort bibliotek med menneske- og genetiske data til å avdekke ny innsikt i behandling av sykdommer.

Vi skaper nye behandlingsformer som er mer presise og persontilpassede enn noen gang før, og utvikler legemidler som kan virke på nye måter, for eksempel ved å påvirke flere veier i kroppen samtidig.

Maskinlæring og kunstig intelligens hjelper oss med å utvikle medisiner raskere og mer effektivt ved å forutsi om de vil være trygge og effektive.

Vi fjerner også barrierer som begrenser rettferdig tilgang til helsetjenester for å gjøre legemidlene våre tilgjengelige for flere pasienter over hele verden.

Amgens oppgave er å hjelpe pasienter fordi vi ønsker at disse verdifulle livsrytmene skal fortsette .

Amgen logo
Vår virksomhet

Amgen er et verdibasert selskap med dype røtter i vitenskap og innovasjon.

Ressurser for pasienter
Våre pasienter

Vi tilbyr informasjonsmateriell og pasientnettsider om ulike sykdommer og emner. Du finner ressursene under de enkelte terapiområdene.

Legemiddel produksjon
Våre produkter

Amgens legemidler behandler alvorlige sykdommer og er typisk rettet mot sykdommer med et begrenset antall behandlingsalternativer.

Ressursportal for helsepersonell
Ressurser for helsepersonell

På amgenhcp.no har vi samlet informasjon som du som helsepersonell ofte kan ha behov for.

Tørketolerante planter
Vårt samfunnsansvar

Å gjøre en positiv forskjell i verden er kjernen i det vi gjør i Amgen - og det handler om mer enn å lage livsviktige medisiner.

Sekretær som skriver
Kontakt oss

Her kan du kontakte oss for å rapportere en opplevd bivirkning eller stille et spørsmål.

Flere historier