Bilde av Amgen og Kreftkompasset
Historie

Mission Week 2023

Hva trengs når en alvorlig syk skal tilbake til arbeidslivet?

Amgens visjon er å skape markante forbedringer for mennesker med alvorlig sykdom, og under Mission Week 2023 valgte vi derfor å rette søkelys på pasientopplevelser rundt hva som skal til for at en skal kunne komme tilbake til jobb – som helt eller delvis friskmeldt. Målet om å komme tilbake til jobb handler først og fremst om livskvaliteten til den enkelte med alvorlig sykdom. I et større perspektiv er det også en sentral målsetning å sørge for at så mange som mulig i yrkesaktiv alder skal delta i arbeidslivet så mye som mulig og så lenge som mulig.

På vår fellessamling tirsdag 17. oktober fikk vi besøk av Eline Heltorp og Ane Haugen fra Kreftkompasset, som jobber for en bedre oppfølging rundt mennesker som har hatt kreftbehandling. Kreftkompasset skriver selv på sine nettsider: “Alle har møtt mange personer som har gjennomgått behandling for kreft. Flere av dem føler seg ikke friske, selv om de er kreftfrie. Det er ikke uvanlig å føle at man har mistet noe av seg selv og gnisten i livet. Dette i kombinasjon med at man “burde” være takknemlig for å ha overlevd kan oppleves utfordrende. Vi i Kreftkompasset ønsker å støtte deg som har fått behandling for kreft og dine pårørende.”

Under samlingen fortalte Ane og Eline om Kreftkompassets arbeid og hvordan overgangen til kreftfri for mange kan være tøffere enn det en kanskje ser for seg. Behovet for god informasjon, realistiske forventninger, støtte fra pårørende og forståelse hos arbeidsgiver, er viktige forutsetninger for at en pasient skal få livet til å fungere som helt eller delvis kreftfri.

Vi takker Kreftkompasset for den gode jobben de gjør med å informere og være støttespillere både for mennesker med kreft og overfor arbeidsgivere, og Eline og Ane for den tiden de satt av sammen med oss.

NOR-NP-1023-80001 OCT23