Vi vil gjøre en forskjell

  • Livsrytmen

  • Videotranskript

Videoen forklarer kort Amgens oppdrag og verdier.

Amgen manus til bedriftsvideo: «Livsrytmen»

Publiseringsdato: august 2023

Livsrytmen endrer seg hele tiden. Noen øyeblikk går i høy hastighet. Andre går i sakte film.

Men uansett hvilket tempo livet går i, er det ingenting som er mer verdifullt enn den tiden vi har til å oppleve det – og den muligheten vi har til å leve hvert øyeblikk til det fulle.

Derfor jobber Amgen med en annen rytme og beveger seg raskt mot fremtiden ved å bekjempe verdens tøffeste sykdommer.

Med røtter i bioteknologirevolusjonen er Amgen i dag en av verdens ledende uavhengige bioteknologiselskaper.

Hvert tiår ligger vi i forkant av den medisinske utviklingen, utvikler effektive behandlingerog leverer dem til pasientene på en pålitelig måte.

Vi bekjemper de tøffeste sykdommene, som kreft, hjertesykdomog osteoporose, for å hjelpe millioner av mennesker globalt.

Vi lever i en ny æra for menneskers helse. Og Amgen fortsetter å akselerere endringstakten på en bærekraftig måte ved å utnytte vår dyptgående vitenskapelige kunnskap til å gå lenger enn det som er kjent i dag.

Vi bruker et stort bibliotek med menneske- og genetiske data til å avdekke ny innsikt i behandling av sykdommer.

Vi skaper nye behandlingsformer som er mer presise og persontilpassede enn noen gang før, og utvikler legemidler som kan virke på nye måter, for eksempel ved å påvirke flere veier i kroppen samtidig.

Maskinlæring og kunstig intelligens hjelper oss med å utvikle medisiner raskere og mer effektivt ved å forutsi om de vil være trygge og effektive.

Vi fjerner også barrierer som begrenser rettferdig tilgang til helsetjenester for å gjøre legemidlene våre tilgjengelige for flere pasienter over hele verden.

Amgens oppgave er å hjelpe pasienter fordi vi ønsker at disse verdifulle livsrytmene skal fortsette .