Amgens oppgave er å hjelpe pasientene. Som en vitenskapsbasert, pasientfokusert organisasjon oppdager og utvikler vi innovative behandlinger mot alvorlige sykdommer. Legemidlene våre har utgjort en dramatisk forskjell i livene til millioner av pasienter.

I Amgen Norge har vi tillatelse til å selge og markedsføre en rekke legemidler. Legemidlene nedenfor er kun relevante for personer som bor i Norge. Hvis du vil vite mer om legemidlene våre, kan du finne informasjon om dem på https://www.felleskatalogen.no/
Amgen har også utarbeidet en nettside beregnet kun for helsepersonell, hvor du kan finne nyttige ressurser om produktene våre. Besøk https://www.amgenhcp.no/