Amgen har forpliktet seg til å utvikle biotilsvarende legemidler av høy kvalitet. Amgen var en av de første store bioteknologiprodusentene, og vi har utviklet biologiske kvalitetsmedisiner som brukes i behandlingen av millioner av pasienter over hele verden.

 • Introduksjon

 • Videotranskript

Fakta om biotilsvarende legemidler

Denne videoen gir en oversikt over biotilsvarende legemidler (på engelsk).

Produksjon av biotilsvarende legemidler

Biotilsvarende legemidler gir flere behandlingsalternativer for personer med vanskelig behandlelige sykdommer. 

Med over 40 års erfaring med biologiske legemidler var Amgen en av de første store bioteknologiprodusentene.

På denne reisen arbeider vi gjennom et vertikalt integrert nettverk for alle våre biologiske legemidler - både biotilsvarende legemidler og referanseprodukter og vi sørger for å evaluere vår globale forsyningskjede og produksjon for hele tiden å forbedre vår robusthet

Amgen var faktisk med på å utvikle mange av produksjonsprosessene som bygget opp den globale bioteknologibransjen, og vi jobber kontinuerlig med å omdefinere disse prosessene for å sikre en pålitelig forsyning av medisiner

Hver eneste pasient

Hver gang

 • HVA ER ET BIOTILSVARENDE LEGEMIDDEL?

  • Et biotilsvarende legemiddel (biosimilar) er en kopi av et referanselegemiddel som allerede er godkjent i EØS1.
  • Det kan brukes ved de samme terapeutiske indikasjonene som referanseproduktet.
  • For å bli godkjent må et biotilsvarende legemiddel vise at det ikke har noen klinisk meningsfulle forskjeller fra det biologiske referanselegemidlet når det gjelder kvalitet, sikkerhet og effekt2.
  • Det finnes biotilsvarende behandlingsalternativer for kroniske sykdommer som revmatoid artritt, inflammatorisk tarmsykdom, psoriasis og visse kreftformer.
  • Biosimilære legemidler har generelt en lavere pris enn referanselegemidlene, men hvor stor besparelsen er, varierer fra tilfelle til tilfelle. De lavere kostnadene kan øke pasientenes tilgang til viktige behandlinger og frigjøre ressurser i helsevesenet.
 • PRODUKSJON AV BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER

  I Amgen produseres våre biotilsvarende legemidler med samme høye kvalitet som alle våre biologiske legemidler. I likhet med alle biologiske legemidler utføres det tester underveis i produksjonsprosessen for å vurdere kvaliteten på de biotilsvarende legemidlene.

  Å utvikle et biotilsvarende legemiddel er en kompleks prosess. I likhet med alle andre biologiske legemidler produseres biotilsvarende legemidler ved hjelp av levende celler i en komplisert flertrinnsprosess. Cellelinjen og produksjonsprosessen for referanseproduktet er imidlertid patentbeskyttet og tilhører den opprinnelige produsenten.

 • AMGENS HISTORIE

  Amgen har vært en innovatør innen bioteknologi siden 1980. Vi har vært dypt involvert i dette utfordrende feltet siden de første dagene med rekombinant DNA-teknologi, da en håndfull forskere og investorer kom sammen for å bevise at innovativ bioteknologi var lovende. Vi er ledende innen utvikling av behandlinger på seks terapiområder: onkologi og hematologi, hjerte- og karsykdommer, nefrologi, inflammasjon, beinhelse og nevrobiologi.

  Amgen har alltid hatt som mål å utvikle behandlingsalternativer som gir bedre resultater og hjelper pasientene til å leve fullverdige liv.

 • Referanser

  1. Weise M, Bielsky MC, De Smet K, Ehmann F, Ekman N, Giezen TJ et al. Biosimilars: what clinicians should know. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23093622/
  2. https://legemiddelverket.no/nyheter/byttbarhet-av-biotilsvarende-legemidler
  3. USFDA. Biosimilar and Interchangeable Biologics. More Treatment Choices, 2021.