Siden 1980 har vi gjennom innovative løsninger og forskning innen bioteknologi gått fra å være et selskap med tre ansatte i et lite kontorfelleskap i Thousand Oaks, California, til å bli en global og innovativ bioteknologileder med tilstedeværelse i rundt 100 land. Vår vekst kan bare være mulig når vi leverer løsninger som hjelper og skaper verdi for pasientene våre.

  • Livsrytmen

  • Videotranskript

Videoen forklarer kort Amgens oppdrag og verdier.

Amgen manus til bedriftsvideo: «Livsrytmen»

Publiseringsdato: august 2023

Livsrytmen endrer seg hele tiden. Noen øyeblikk går i høy hastighet. Andre går i sakte film.

Men uansett hvilket tempo livet går i, er det ingenting som er mer verdifullt enn den tiden vi har til å oppleve det – og den muligheten vi har til å leve hvert øyeblikk til det fulle.

Derfor jobber Amgen med en annen rytme og beveger seg raskt mot fremtiden ved å bekjempe verdens tøffeste sykdommer.

Med røtter i bioteknologirevolusjonen er Amgen i dag en av verdens ledende uavhengige bioteknologiselskaper.

Hvert tiår ligger vi i forkant av den medisinske utviklingen, utvikler effektive behandlingerog leverer dem til pasientene på en pålitelig måte.

Vi bekjemper de tøffeste sykdommene, som kreft, hjertesykdomog osteoporose, for å hjelpe millioner av mennesker globalt.

Vi lever i en ny æra for menneskers helse. Og Amgen fortsetter å akselerere endringstakten på en bærekraftig måte ved å utnytte vår dyptgående vitenskapelige kunnskap til å gå lenger enn det som er kjent i dag.

Vi bruker et stort bibliotek med menneske- og genetiske data til å avdekke ny innsikt i behandling av sykdommer.

Vi skaper nye behandlingsformer som er mer presise og persontilpassede enn noen gang før, og utvikler legemidler som kan virke på nye måter, for eksempel ved å påvirke flere veier i kroppen samtidig.

Maskinlæring og kunstig intelligens hjelper oss med å utvikle medisiner raskere og mer effektivt ved å forutsi om de vil være trygge og effektive.

Vi fjerner også barrierer som begrenser rettferdig tilgang til helsetjenester for å gjøre legemidlene våre tilgjengelige for flere pasienter over hele verden.

Amgens oppgave er å hjelpe pasienter fordi vi ønsker at disse verdifulle livsrytmene skal fortsette .

AMGEN NORGE

I Amgen Norge bidrar vårt salgskontor med å gi tilgang til våre behandlinger for pasientene. Vi har vært en del av Amgens arbeid med å levere innovative bioteknologiske løsninger til pasienter siden 2000, da Amgen ble etablert i Norge. Vi er en aktiv aktør, som arbeider vi for å gjøre våre innovative medisinske løsninger tilgjengelige for nåværende og fremtidige pasienter i Norge.

Amgen Norge er en dedikert og hardtarbeidende organisasjon med 20 ansatte.

Vårt primære mål er å skape og utvikle kontakt med kundene våre. Vi er opptatt av å skape samarbeid med aktive og engasjerte norske interessenter for sammen å forbedre pasientenes tilgang til behandling.

I tillegg arbeider vårt medisinske team kontinuerlig med å bidra med internasjonale forskningsresultater til norske institusjoner og sykehus. På denne måten kan vi sammen utvikle de beste løsningene og resultatene for nåværende og fremtidige pasienter.

"Vi jobber hver dag for at mennesker i Norge skal ha tilgang til våre innovative produkter når de rammes av sykdom. I tillegg bidrar vi til en bærekraftig utvikling av norsk helsevesen gjennom utdanning, diskusjon og forskning. På denne måten skaper vi god forretning og et attraktivt arbeidsmiljø i Amgen Norge." – Kjersti Ekornrud, Country Business Lead (Norge).