Partnerskap

Amgens oppgave er å hjelpe pasienter, og for å oppfylle denne oppgaven er det viktig for oss å samarbeide med ulike interessenter på områder der vi har felles interesser. Våre partnerskap og interne prosedyrer hjelper oss blant annet med å ta med pasientperspektivet i alt vi gjør. Vi er svært takknemlige for den innsikten og erfaringsutvekslingen som partnerskapene våre gir oss.

Engasjement

I Norge er vi aktivt engasjert i det lokale økosystemet.

Vi ser på samarbeid med andre interessenter som en avgjørende faktor for å nå vårt mål om å være det mest verdiskapende bioteknologiselskapet i Norge og realisere vår misjon om å hjelpe pasienter. Derfor inngår vi i en lang rekke samarbeid med andre bioteknologiselskaper, legemiddelindustrien, helsepersonell, fylker og staten.

I tillegg har vi dialog og samarbeid med en rekke pasientforeninger. For oss er engasjerte partnere en stor mulighet til å nå våre mål og skape verdier for våre pasienter, ansatte og aksjonærer.

Leverandører

En viktig del av vår oppgave med å hjelpe pasienter oppnås gjennom Amgens samarbeid med pasientorganisasjoner.

Når Amgen støtter pasientorganisasjoner økonomisk i deres arbeid, er det viktig at vår egen og pasientorganisasjonenes uavhengighet og selvstendighet respekteres. Derfor er samarbeidet strengt regulert og i samsvar med reklamekodeksen til LMIs etiske retningslinjer.

I tillegg samarbeider Amgen med en rekke leverandører. Amgen har gjort disse selskapene kjent med LMIs (Legemiddelindustrien) etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstakere og påtar seg ansvaret for at tredjeparten overholder LMIs etiske regler i forbindelse med oppdraget som utføres på vegne av Amgen.

Samarbeid og støtte

Amgen er forpliktet til å følge Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) regler om offentliggjøring av finansielle overføring fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Les mer om Amgens forpliktelse til å følge EFPIAs regler om offentliggjøring av finansielle overføringer her:

Finansielle overføringer til helseorganisasjoner

  • Donasjoner. Vi vil offentliggjøre de donasjoner og stipend vi bidrar med til helseorganisasjoner som støtter vitenskap, teknologi, medisin, helse, forskning eller utdanning.
  • Bidrag til kostnader knyttet til vitenskapelige og / eller pedagogiske arrangement. Vi vil offentliggjøre bidrag til kostnader knyttet til arrangementer (avgifter, relaterte kostnader og støtte) levert av helseorganisasjoner for opplæring av helsepersonell.
  • Støtte til konsulentoppdrag. Vi vil offentliggjøre bidrag til kostnader knyttet til arrangementer (avgifter, relaterte kostnader og støtte) levert av helseorganisasjoner for opplæring av helsepersonell.

Finansielle overføringer til helsepersonell

  • Honorar for konsulentoppdrag. Vi vil offentliggjøre støtte og utgifter relatert til reise og opphold når Amgen har inngått avtale med helsepersonell som holder faglige innlegg på møter eller gir konsulentoppdrag.
  • Bidrag til kostnader knyttet til vitenskapelige og / eller pedagogiske arrangement. Vi vil offentliggjøre registreringsavgift når Amgen støtter helsepersonells deltagelse på vitenskapelige og / eller pedagogiske arrangementer.

Forskning og utvikling

Vi vil offentliggjøre informasjon på aggregert nivå for overføring av verdi knyttet til planlegging og gjennomføring av i) prekliniske studier, ii) kliniske studier og iii) potensielle ikke-intervensjonsstudier.

Samarbeid med pasientforeninger

Vi vil offentliggjøre informasjon om samarbeid med pasientforeninger med opplysninger om aktiviteter og nivå på finansiell støtte.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt: transparencynorway@amgen.com

Ressurser

Åpenhetsloven rapport

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Amgens egenerklæring for 2024

Oppdatert 25/05/2023

Finansielle overføringer Norge 2023

Oppdatert 14/06/24

Finansielle overføringer Norge 2022

Oppdatert 26/05/23

Finansielle overføringer Norge 2021

Oppdatert 27/06/22

EFPIAs Disclosure Code Methodological Note (engelsk)

Amgens offentliggjøringsmetode