Amgen er forpliktet til å følge EFPIAs regler om offentliggjøring av verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseomsorgsorganisasjoner. EFPIA reglene krever at Amgen offentliggjør informasjon om verdioverføringer som følge av Amgens samhandling med helsepersonell.

Hvis du er engasjert i aktiviteter med Amgen som resulterer i en verdioverføring til deg, vil Amgen samle inn og behandle dine personlige opplysninger for å kunne følge EFPIA-koden. Slike opplysninger kan inkludere, for eksempel, navnet ditt, jobbadresse og beskrivelse av betalinger eller andre verdioverføringer til deg. Opplysningene vil være tilgjengelig i en periode på 3 år etter den opprinnelige offentliggjøringsdatoen, med mindre en annen periode er lovpålagt. Amgen kan overføre disse opplysningene til Amgen Inc. i USA, dets tilknyttede selskaper og andre pålitelige databehandlere som opptrer på vegne av Amgen. Behandlingen kan skje i andre land enn der du bor, inkludert land som kanskje ikke krever samme nivå av beskyttelsesnivå som det som er etablert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Uavhengig av hvilket land opplysningene samles inn og behandles i, opprettholder Amgen administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysninger om deg.

For å lære mer om hvordan Amgen behandler personlig informasjon om deg og om dine rettigheter, besøk https://www.amgen.eu/health-care-professionals-privacy-policy.

Hvis du har spørsmål om personvernet ditt, Amgens forpliktelse til EFPIA-koden eller ønsker å utøve dine rettigheter til å få tilgang til, korrigere eller å be om sletting av personopplysninger om deg, kan du kontakte Amgens personvernkontor på privacy@amgen.com.