• 5 ting du bør vite om osteoporose

  • Videotranskript

Visste du at mange med benskjørhet i Norge selv ikke vet at de har det? Her er 5 ting du bør vite om osteoporose

Lær mer her

5 ting du bør vite om osteoporose

Hvert år brekker 9 000 mennesker i Norge hofta – og det er høy dødelighet for dem som rammes.

Dette krever store ressurser fra helsevesenet og er en stor påkjenning for dem som gjennomgår et brudd.

I Norge er det om lag 300 000 mennesker som har osteoporose.

Mange av disse vet ikke om det selv og mange finner det ikke ut før de har brukket hofta.

Det er forventet at eldrebølgen vil øke antallet osteoporosebeinbrudd dramatisk.

Om ikke osteoporose skal legge større beslag på menneskelige og økonomiske ressurser i helsevesenet må antallet som ikke vet at de har osteoporose reduseres. Slik kan vi sikre selvstendighet og livskvalitet bedre, samtidig som det kan bidra til vedre bruk av helsetjenestens ressurser.

Benvev brytes ned og bygges opp kontinuerlig gjennom hele livet, men etter hvert som vi blir eldre, svekkes benstrukturen og benvevene begynner å avkalkes. For kvinner skyldes dette at østrogennivået synker i overgangsalderen, og østrogen er en viktig aktør i benbygningen1.

Osteoporose rammer derfor kvinner oftere enn menn, og det anslås at omtrent 50 prosent av alle kvinner og omtrent 20 prosent av alle menn etter fylte 50 år vil rammes at et osteoporosebrudd i løpet av livet2. Risikoen for å rammes øker med stigende alder og ingen steder i verden er frakturer grunnet osteoporose vanligere enn i Norge3. Det anslås at opp mot 300 000 nordmenn har osteoporose4. Hvert år vil omtrent 9 000 voksne nordmenn brekke hoften og 15 000 håndleddet4. Et stort antall får også sammenfallsbrudd i ryggvirvlene.

At skjelettet blir skjørere med stigende alder er ufravikelig, men utviklingen kan bremses og det finnes effektive tiltak for å redusere risikoen for frakturer.

Det er ingen åpenbare symptomer på osteoporose før det første benbruddet oppstår. Ofte dreier det seg om spontane brudd. Eksempler er håndleddsbrudd, brudd i ryggraden, og hoftebrudd. Disse bruddene kan føre til sterke smerter og redusert livskvalitet.

Ved mistanke om osteoporose gjøres det en benskanning, som måler bentettheten (BMD), og eventuelt røntgen og blodprøver for å vurdere om diagnosen er osteoporose.

Behandlingen av osteoporose differensieres basert på om det dreier seg om primær eller sekundær osteoporose. Behandlingen av primær osteoporose består av livsstilsendringer som kostholdsendringer og mosjon, samt medisinsk behandling som hemmer nedbrytningen og eventuelt fremmer benoppbyggingen. Ved sekundær osteoporose retter behandlingen seg også mot den underliggende og aktuelle sykdommen som har ført til osteoporose.

Ressurser

Nettside for pasienter med osteoporose

For pasienter med benskjørhet

osteoporose.no er en åpen nettside for pasienter og pårørende som ønsker å få mer informasjon om sykdommen så vel som tips og råd.

Les mer

NOR-NP-1123-80002 NOV23