Amgen (Europa) GmbH og/eller deres tilknyttede selskaper og med-merkede partnere (samlet «Amgen», «vi» eller «vår/vårt/våre») er forpliktet til å respektere ditt personvern og dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver Amgens personvernpraksis.

Hvis du er helsepersonell, les vår Personvernerklæring for helsepersonell.

Amgen vil bruke personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovkrav.

Vi oppmuntrer alle brukere av nettstedet vårt til å lese denne personvernerklæringen grundig for å finne ut mer om retningslinjene og praksisen vi har utviklet for å beskytte personlige opplysninger, inkludert helserelaterte personlige opplysninger, og for å forstå bedre det forholdet vi har til tredjepartene som kan ha tilgang til disse opplysningene.

 • I. INNSAMLING, BRUK OG DELING AV PERSONLIGE opplysninger

  A. Opplysninger om deltakere i kliniske studier

  For eventuelle spørsmål relatert til din deltakelse i en klinisk studie, ta kontakt med hovedutprøveren for studien og/eller referer til det informerte samtykket og andre studiedokumenter du har fått.

  B. Opplysninger om pasienter

  Hvis du kontakter Amgen angående din erfaring med deltakelse i et av våre pasientstøtteprogrammer eller ved å bruke noen av produktene eller tjenestene våre, inkludert å rapportere en uønsket bivirkning eller en feil eller et kvalitetsproblem med Amgen-produktet du fikk, kan det være at vi ber deg om spesifikke fakta, inkludert pasientens initialer, alder, kjønn og den foreskrivende legen. Vi kan bruke opplysningene du oppgir når vi sender inn rapporter til regulatoriske myndigheter som påkrevd av loven (f.eks. U.S Federal Food and Drug Administration; Det europeiske legemiddelbyrået) og/eller for kvalitets- eller støtteformål relatert til de administrerte programmene våre. Det kan også være at vi bruker personopplysningene til å kontakte den foreskrivende legen for å følge opp om en uønsket bivirkning som er knyttet til bruk av produktet vårt.

  Det kan være at vi deler personopplysningene dine med tredjeparter som utfører arbeid på våre vegne, som operatører ved avdeling for håndtering av telefonhenvendelser og andre enheter som hjelper oss med å svare på og behandle dine henvendelser og rapporter om produkterfaringer.

  C. Opplysninger om helsepersonell og deres ansatte

  Hvis du er helsepersonell, les vår Personvernerklæring for helsepersonell.

  D. Opplysninger om brukere av nettstedet vårt

  Alle brukere av nettstedet vårt

  Personlige opplysninger som brukt i sammenheng med denne erklæringen, gjelder alle opplysninger som identifiserer eller som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

  Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du har lest denne personvernerklæringen og at du samtykker til våre brukervilkår.

  Amgens behandling av dine personlige opplysninger er basert på en av følgende juridiske grunner: (A) legitime forretningsformål, (B) der du har gitt ditt samtykke, (C) der det re nødvendig for å overholde Amgens juridiske og forskriftsmessige forpliktelser og (D) der det er nødvendig for å utføre en kontrakt du er engasjert under.

  Amgens legitime forretningsformål Behandlingsaktiviteter
  • Amgens aktiviteter knyttet til fag og forskning
  • Markedsføre og vurdere Amgens produkter og tjenester
  • For å forbedre vår forståelse om hvordan produktene våre brukes i behandling av sykdommene de er markedsført for.
  • For å opprette aggregerte data som vil brukes for Amgens forretningsformål, inkludert forskning, for å forbedre produktene og analysene våre som kan hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre. Slike aggregerte data kan, i enkelte tilfeller, bli hentet fra en kombinasjon av personlige opplysninger du velger å oppgi på nettstedet vårt og informasjon fra andre brukere av nettstedet.
  Overholde juridiske og forskriftsmessige forpliktelser
  • For sikkerhetsrapportering- og legemiddelovervåkingsformål; hvis du kontakter Amgen angående din erfaring med å bruke et av produktene våre, kan det være at vi inkluderer opplysningene du oppgir i sikkerhetsrapportene som vi er forpliktet til å levere til regulatoriske myndigheter (f.eks. U.S. Federal Food and Drug Administration eller Det europeiske legemiddelbyrået). Det kan også være at vi bruker opplysningene til å kontakte den foreskrivende legen for å følge opp om en uønsket bivirkning som er knyttet til bruk av produktet vårt.
  Samtykke
  • For å aktivere tilgang til Amgens nettbaserte tjener som spørreskjemaer, helseundersøkelser, verktøy for behandlingshåndtering, evaluering av behandlingskvalitet eller andre nettbaserte hendelser.
  • For å aktivere din deltakelse i et Amgens diskusjonsfora eller praterom.

  Vi beholder og arkiverer IP-adressen til datamaskinen din. Vi vil kun kunne koble en bestemt IP-adresse til deg personlig hvis du har oppgitt informasjon som identifiserer deg personlig mens du har brukt nettstedet vårt. Det kan hende vi bruker IP-adressen til datamaskinen din for å opprettholde kommunikasjonen med deg mens du beveger deg rundt på nettstedet vårt og tilpasser nettstedsinnholdet etter dine behov.

  Vi samler inn opplysninger om bruken av nettstedet vårt gjennom informasjonskapsler. Vi vil kun kunne koble disse opplysningene til deg personlig hvis du har oppgitt opplysninger som identifiserer deg personlig mens du har brukt nettstedet vårt. Det kan hende vi bruker dataene vi får via informasjonskapsler:

  • til å tilpasse nettsted til deg ved å forutse informasjon og tjenester som kan være av interesse for deg;
  • til å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt ved å overvåke trafikk i populære områder og å endre tjenestene og informasjonen vi tilbyr for å møte kundenes behov; og
  • til forretningsformål, inkludert drift av nettstedet vårt, samt for forskning og produktanalyser for å hjelpe oss med å markedsføre produktene våre bedre.

  Hvis du vil vite mer om Amgens bruk av informasjonskapsler, se RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER.

  Personer som registrerer seg for å bruke vår(e) nettbasert-informasjon og -tjenester

  Hvis du velger å registrere deg for å bruke den nettbaserte informasjonen vår og de nettbasertetjenestene våre, kan det også hende at vi samler inn og bruker de personlige opplysningene du oppgir (for eksempel navn og kontaktinformasjon) for å sende deg en e-post som bekrefter registreringen din og for å svare på spørsmålene dine. Dersom du ber om det, kan vi også sende deg e-post med informasjon som vi mener kan være av interesse for deg, inkludert informasjon om produktene og tjenestene våre.

  Personer som benytter seg av våre nettbaserte interaktive tjenester

  Hvis du velger å benytte deg av de nettbaserte interaktive tjenestene våre (inkludert helsespørreskjemaer og verktøy for behandlingshåndtering), samler vi inn de personlige opplysningene du velger å oppgi (som kan inkludere helseinformasjon) og analyserer dem for å oppdage nye fakta som kan hjelpe oss å forstå bedre hvordan produktene våre brukes til å takle sykdommene de er markedsført for. Selv om opplysningene du oppgir gjennom disse interaktive tjenestene kanskje ikke identifiserer deg, kan vi koble dem med andre opplysninger du oppgir andre steder på nettstedet vårt og som identifiserer deg. Det kan være at vi kombinerer disse opplysningene med de fra andre nettstedsbrukere for å lage sammendragsdata som vi vil bruke til forretningsformål, inkludert forskning og analyse for å forbedre produktene våre og markedsføre dem bedre.

  E. Opplysninger om jobbsøkere

  Du kan se gjennom jobber på nettstedet vårt og velge å søke på ledige stillinger. Hvis du vil vite mer om personopplysninger som kan bli samlet inn som en del av jobbsøknaden, Amgens personvernerklæring om jobbsøking på nettet: https://careers.amgen.com

  F. Opplysninger om andre personer

  Hvis du er en helsepersonell eller et helseforetak, er det ditt ansvar å få pasientens tillatelse og samtykke til å oppgi hans eller hennes helseopplysninger til Amgen gjennom våre nettsteder. Dette gjelder også når du angir personlige opplysninger på vegne av noen; for eksempel hvis du er en omsorgsperson. Ved å sende inn slike opplysninger erklærer og garanterer du at du har innhentet pasientens autorisasjon til å gjøre dette. Vær oppmerksom på at pasientopplysninger ikke må oppgis i et Amgen-diskusjonsforum eller -praterom.

  G. Deling av informasjon til forhandlere og leverandører

  Vi har relasjoner med forskjellige forhandlere og leverandører som hjelper oss med å designe og vedlikeholde data- og sikkerhetssystemene, svare på e-post og kundeforespørsler, analysere dataene våre og opprette spesielle kampanjer. Vi tillater ikke forhandlerne og leverandørene våre å bruke kundeopplysningene våre til formål uten tilknytning til vårt avtaleforhold med dem.

  H. Overføring av informasjon til utlandet

  Amgen er et multinasjonalt selskap med hovedkontor i USA. Amgen opprettholder datasentre rundt om i verden, inkludert i EU og USA. Amgen kan behandle personlige opplysninger i globale databaser som autoriserte Amgen-ansatte på verdensbasis kan få tilgang til.

  Overføringer utenfor Europa gjøres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i henhold til en av følgende garantier som er oppført nedenfor. Uansett hvor de personlige opplysningene dine innhentes eller behandles, skal Amgen sikre at tjenesteleverandører opprettholder passende administrative, tekniske og fysiske beskyttelsestiltak for å verne opplysninger om deg.

  Mottakere Sikkerhetsforanstaltninger som brukes til å overføre personlige opplysninger til land som ikke er erklært tilfredsstillende av EU-kommisjonen Tilleggsinformasjon
  Amgens gruppe av selskaper Amgens BCR (Binding Corporate Rules)-regler Hvis du vil vite mer om Amgens BCR-regler eller sende en klage om en enhver behandling av dine personlige opplysninger som er i strid med BCR-reglene, se: www.amgen.com/bcr
  Forhandlere som behandler personlige opplysninger under Amgens instruksjoner Modellkontrakter (klausuler for standardkontrakter) godkjent av EU-kommisjonen

  Hvis du vil vite mer om modellkontrakter, inkludert innholdet i modellkontrakter, se: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

  Hvis du vil vite mer om Amgens bruk av modellkontrakter, kan du kontakte Amgens personvernkontor på privacy@amgen.com

  Schrems II-oppdatering – I lys av EU-domstolens (CJEU) dom i Data Protection Commissioner v Facebook Irland og Max Schrems (Sak C-311/18; 16. juli 2020 – «Schrems II») er Amgen i ferd med å implementere de moderniserte standard kontraktsklausulene i samsvar med EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/914 fra 4. juni 2021.

 • II. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

  Amgens nettsteder har lenker til andre nettsteder som vi tror du kan finne nyttige og informative. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke støtter eller anbefaler disse nettstedenes innhold eller tjenester, og vi er ikke ansvarlige for personvernpraksis til disse andre nettstedenes. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom på og lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker. Husk at uttalelsene i denne personvernerklæringen utelukkende gjelder for opplysninger innhentet av Amgen.

 • III. SAMARBEIDENDE NETTSTEDER

  Dine personlige opplysninger vil kun være tilgjengelige for Amgen og tredjeparter som behandler personlige opplysninger som dataprosessorer under Amgens instruksjoner. Det kan være at vi bruker tredjeparter til å tilby tjenester og informasjon på nettstedene våre og yte enkelte tjenester i partnerskap med andre tredjeparter som Amgen samarbeider med (for eksempel andre farmasøytiske selskaper), forutsatt at du har samtykket til slik bruk. Deling og bruk av personlige opplysninger av tredjeparter som handler på Amgens instruksjoner styres av avtaler som krever at personlige opplysninger blir beskyttet på riktig måte.

  På et samarbeidende nettsted vil du se både Amgen-logoen og logoen til samarbeidspartneren på skjermen. For å få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige på et samarbeidende nettsted må du kanskje fylle ut et nytt -registreringsskjema, og denne registreringsinformasjonen kan deles med Amgens samarbeidspartnere.

  Når det kreves av gjeldende lover, regler og forskrifter, vil vi offentliggjøre personlige opplysninger til regulatoriske myndigheter og etikk-komiteer og/eller, under visse begrensede omstendigheter, kan Amgen bli pålagt å utlevere de personlige opplysningene som svar på en rettsordre, stevning, ransakingsordre, lov eller regulering.

  Vi vil ikke selge eller dele noen direkte eller indirekte identifiserbare opplysninger eller personlige helseopplysninger som du oppgir på nettstedet vårt til en ikke-relatert tredjepart.

 • IV. PERSONVERN FOR BARN

  Innholdet og tjenestene på Amgens nettsider er beregnet for voksne brukere. Nettstedet er ikke rettet mot barn. Hvis vi finner ut at en mindreårig bruker har oppgitt personlige opplysninger eller helseinformasjon på nettstedet vårt, eller at en leverandør har oppgitt opplysninger om en pasient som er identifisert som mindreårig, vil vi slette slike opplysninger fra våre aktive databaser, med mindre det er påkrevd av gjeldende lov at vi beholder slike opplysninger.

 • V. DINE PERSONVERNRETTIGHETER/-VALG (INKLUDERT TILGANG TIL OG KORRIGERING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG PERSONVERNKLAGER)

  Hvordan kan du få tilgang til, rette eller slette personlige opplysningene om deg som vi behandler?

  Du har en rett til å be om tilgang til, korrigere/oppdatere eller slette de personlige opplysninger (inkludert helseinformasjonen din). Du kan når som helst fremme et slikt krav, ved å kontakte din databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com eller Inkognitogata 33A, 0256, Oslo, Norge. Vi vil gi deg tilgang til opplysningene vi har om deg, korrigere/oppdatere og/eller slette de opplysningene som ble oppgitt til oss av et helsepersonell eller en forbruker angående en uønsket hendelse knyttet til et legemiddel.

  Det er ikke teknisk mulig å fjerne hver eneste registrering av opplysningene dine fra serverne våre. Behovet for å sikkerhetskopiere systemene våre for å beskytte opplysninger fra utilsiktet tap betyr at det kan være at en kopi av opplysningene om deg (inkludert de helsemessige interessene dine) eksisterer i en ikke-slettbart form som vil være vanskelig eller umulig for oss å finne.

  Likevel vil Amgen, når loven tillater det, slette de personlige opplysningene dine (inkludert helseinformasjon) som er lagret i databasene Amgen aktivt bruker for forskning og daglige forretningsaktiviteter, eller som er lagret på andre lett søkbare medier. I tillegg vil vi gjøre en rimelig innsats for å ikke utlevere personlige opplysninger som er lagret i et ikke-slettbart format etter å ha mottatt din forespørsel om fjerning, unntatt når det er påkrevd ved lov.

  Hvordan utøver du rettigheten til dataportabilitet?

  I henhold til retten til dataportabilitet har du rett til å be om at de personlige opplysningene oppgitt til Amgen leveres til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, underlagt visse betingelser, og dette kan bli forespurt ved å kontakte Amgens personvernkontor på privacy@amgen.com

  Sende inn personvernklage til en tilsynsmyndighet

  Hvis du føler at Amgens behandling av dine personlige opplysninger bryter med gjeldende lov, regel eller regelverk, har du rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet. Kontaktinformasjon til din lokale tilsynsmyndighet finner du her: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. HVORDAN VI OPPBEVARER OG BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGER

  Vi oppbevarer de personlige opplysningene dine i en kombinasjon av papirkopier og elektroniske filer. De elektroniske filene er lagret i servere som drives og vedlikeholdes av Amgen og tredjeparter under kontrakt med Amgen.

  Vi ønsker at dine personlige opplysninger skal forbli så sikre som rimelig mulig. For å bidra til å sikre integriteten og konfidensialiteten til de personlige opplysningene (inkludert helseopplysningene) du gir oss, kan vi bruke krypteringspraksis etter behov. Som et ekstra sikkerhetstiltak, oppbevares alle personlige opplysninger (inkludert helseopplysninger) fysisk bak brannmurer og andre nettverkssikkerhetsenhet for å hindre at inntrengere får tilgang.

  Amgen behandler dine personopplysningene dine i den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen og bevarer de personlige opplysningene dine i samsvar med bestemmelsene i relevant lover og forskrifter.

  Kriteriene som følger er bestemt av:

  • Formålet med de innsamlede personlige opplysningene og innfrielsen av dette formålet.
  • Grunnen ril at den personlige informasjonen samles inn: f.eks., i tilfelle samtykke kan du tilbakekalle det til enhver tid.
  • Obligatoriske retensjonsperioder gitt av kontrakts- og forskriftskrav.
 • VII. KONTAKT OSS

  Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller ønsker å sende inn en klage, eller å få tilgang til eller korrigere de personlige opplysninger dine, eller ønsker mer informasjon om en bestemt behandlingsaktivitet, kan du kontakte Amgens databeskyttelsesansvarlige på privacy@amgen.com eller Inkognitogata 33A, 0256 Oslo, Norge.

Oppdatert i august 2021.