Amgens legemidler er rettet mot alvorlige sykdommer som vanligvis har begrensede behandlingsmuligheter.

Med tilstedeværelse i mer enn 100 land når vi hvert år ut til millioner av pasienter over hele verden.

I Amgen utnytter vi det fulle potensialet innen bioteknologi for å samarbeide og tilby nye verktøy for klinisk praksis. I Norge retter vi vår oppmerksomhet mot følgende terapiområder:

ONKOLOGI

Amgen har en portefølje av innovative produkter og biotilsvarende legemidler for behandling av onkologiske sykdommer som kolorektalkreft og lungekreft.

HEMATOLOGI

Amgen har en portefølje av innovative legemidler for behandling av hematologiske sykdommer som benmargskreft og leukemi.

OSTEOPOROSE

Amgen er blant de ledende innen beinhelse med mer enn 20 års erfaring innen osteoporoseforskning, og jobber for å bekjempe denne sykdommen for å hjelpe mennesker med høy risiko for brudd med å redusere risikoen for et første og senere brudd.

HJERTE- OG KARSYKDOMMER

Innen allmennmedisin arbeider Amgen med viktige vitenskapelige spørsmål for å forbedre behandlingen og livet til pasienter med hjerte- og karsykdommer, som er den viktigste årsaken til sykelighet og dødelighet på verdensbasis.

NOR-NP-1123-80002 NOV23