Amgen Norges oppgave er å hjelpe pasienter. Det betyr at vi jobber aktivt for å forbedre pasientenes liv ved å forske på, utvikle og øke pasientenes tilgang til transformative behandlinger og finne nye løsninger for bedre helse i Norge. Vi gjør dette med et sterkt oppmerksomhet rundt Amgens verdier, som er hjørnesteinen i organisasjonen, samt måten vi samarbeider på – enten det er snakk om pasienter, andre interessenter i Norge og våre globale partnere. Slik skaper vi verdier for pasienter og samfunn - nå og i fremtiden.

 • Livsrytmen

 • Videotranskript

Videoen forklarer kort Amgens oppdrag og verdier.

Amgen manus til bedriftsvideo: «Livsrytmen»

Publiseringsdato: august 2023

Livsrytmen endrer seg hele tiden. Noen øyeblikk går i høy hastighet. Andre går i sakte film.

Men uansett hvilket tempo livet går i, er det ingenting som er mer verdifullt enn den tiden vi har til å oppleve det – og den muligheten vi har til å leve hvert øyeblikk til det fulle.

Derfor jobber Amgen med en annen rytme og beveger seg raskt mot fremtiden ved å bekjempe verdens tøffeste sykdommer.

Med røtter i bioteknologirevolusjonen er Amgen i dag en av verdens ledende uavhengige bioteknologiselskaper.

Hvert tiår ligger vi i forkant av den medisinske utviklingen, utvikler effektive behandlingerog leverer dem til pasientene på en pålitelig måte.

Vi bekjemper de tøffeste sykdommene, som kreft, hjertesykdomog osteoporose, for å hjelpe millioner av mennesker globalt.

Vi lever i en ny æra for menneskers helse. Og Amgen fortsetter å akselerere endringstakten på en bærekraftig måte ved å utnytte vår dyptgående vitenskapelige kunnskap til å gå lenger enn det som er kjent i dag.

Vi bruker et stort bibliotek med menneske- og genetiske data til å avdekke ny innsikt i behandling av sykdommer.

Vi skaper nye behandlingsformer som er mer presise og persontilpassede enn noen gang før, og utvikler legemidler som kan virke på nye måter, for eksempel ved å påvirke flere veier i kroppen samtidig.

Maskinlæring og kunstig intelligens hjelper oss med å utvikle medisiner raskere og mer effektivt ved å forutsi om de vil være trygge og effektive.

Vi fjerner også barrierer som begrenser rettferdig tilgang til helsetjenester for å gjøre legemidlene våre tilgjengelige for flere pasienter over hele verden.

Amgens oppgave er å hjelpe pasienter fordi vi ønsker at disse verdifulle livsrytmene skal fortsette .

Vår misjon

Å hjelpe pasienter


Våre verdier

 • Å være vitenskapsbasert

  Vår suksess er avhengig av overlegen vitenskapelig innovasjonsevne, integritet og løpende forbedring i alle deler av vår virksomhet. Ved å benytte den vitenskapelige metode i alle ledd sikrer vi en logisk, åpen og rasjonell prosess, som hverken er subjektiv eller emosjonell. Amgens prosess omfatter utforming av de riktige studiene, innsamling og analyser av data samt rasjonell beslutningstaking. Alt bundet av en lidenskap for å hjelpe pasienter. Basert på dette skal Amgen Norge være et fremragende legemiddelselskap i Norge og en anerkjent enhet i verdens mest innovative bioteknologiselskap.

 • Jobbe hardt og effektivt for å oppnå de beste resultatene

  Vi konkurrerer mot tiden, tidligere innsats og andre aktører om å oppnå de beste resultatene for pasientene så raskt som mulig. Samtidig som vi arbeider intensivt og effektivt for å oppnå de beste resultatene, opprettholder vi en høy etisk standard i vår omgang med konkurrenter, kunder, partnere, og hverandre.

 • Å skape verdier for pasienter, samfunn, medarbeidere og aksjonærer

  Vi ønsker å skape verdier for pasientene våre ved å fokusere på deres behov og skape et arbeidsmiljø som gjør det mulig for våre ansatte å utnytte sitt fulle potensial. I tillegg ønsker vi å skape verdier for aksjonærene våre gjennom langsiktig avkastning, samtidig som vi tar hensyn til pasientenes, de ansattes og aksjonærenes behov.

  • For pasientene skal vi gjøre de beste, livsforbedrende legemidlene tilgjengelige så raskt som mulig.
  • For helsepersonell skal vi bidra til at de beste medisinske resultatene oppnås på en helseøkonomisk ansvarlig måte.
  • For myndigheter og beslutningstakere i helsevesenet skal vi, basert på kjernekompetanse innen bioteknologi, tilby livsforbedrende legemidler som gir maksimal verdi for pasienter, helsevesen og samfunn.
 • Høye etiske standarder

  Amgen etterlever de høyeste etiske standarder. Vi opptrer i henhold til gjeldende lover, regler og interne retningslinjer. Samtlige ansatte utøver sitt arbeid på en etisk og sosialt ansvarlig måte. Dette skal prege all vår atferd, all vår kommunikasjon, all vår forskning og utvikling og alle våre tjenester og produkter.

 • Fokus på høy kvalitet

  Amgen etterlever de høyeste internasjonale og nasjonale kvalitets-standarder for å forsikre oss om at produktene og tjenestene vi skaper og leverer er virkningsfulle, trygge og sikre, at de involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Vi etterstreber viten, beslutninger og medarbeidere av høyeste kvalitet.

 • Å jobbe i team

  Våre team jobber hurtig for å bringe vitenskapelige gjennombrudd fra laboratoriet til klinikken og videre ut til markedet og for å støtte andre deler av virksomheten. Flere team som arbeider sammen gir de beste beslutningene til beste for pasientene, våre medarbeidere og aksjonærer. Vår teamstruktur bidrar til at medarbeiderne i Amgen kan påvirke hvilken retning organisasjonen går i, til å få et større perspektiv på andre funksjoner innenfor Amgen og til å nå sitt fulle potensial.

 • Samarbeid, kommunikasjon og ansvarlighet

  Amgen ønsker alle innspill som kan bidra til positiv videreutvikling velkommen og involverer nøkkelaktører i viktige beslutninger. Vi er alltid seriøse i våre vurderinger og verdsetter et mangfold av meninger, motstridende synspunkter og en åpen dialog. Vi skal være åpne og transparente på grunnlaget for våre beslutninger, og tydelige i vår kommunikasjon. Så snart en beslutning er fattet, vil alle involverte være ansvarlige for å implementere beslutningen raskt, og ta ansvar for resultatet.