Vilkår for bruk

Les disse vilkårene nøye!

VED Å GÅ INN PÅ NETTSTEDET AKSEPTERER DU AT DU HAR LEST DISSE VILKÅRENE, FORSTÅR DEM OG SAMTYKKER I Å OVERHOLDE DEM.

Denne Avtalen om vilkår for bruk (denne “Avtalen”) beskriver vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av enhver del av og hele Amgen (Europe) GmbH og/eller selskapets tilknyttede selskaper (kollektivt "Amgen") eller Amgen-nettsteder der Amgen og en eller flere andre varemerker står sammen. Hvis du ikke samtykker i vilkårene og betingelsene i denne Avtalen bes du ikke bruke dette nettstedet. Din bruk av bestemte sider eller tjenester på dette nettstedet kan være gjenstand for ytterligere vilkår og betingelser som vi vil be om ditt samtykke for før du får tilgang. 

Amgen kan når som helst revidere eller endre denne Avtalen eller pålegge nye vilkår for bruk av nettstedet. Slike endringer, revisjoner eller modifikasjoner trer i kraft umiddelbart ved varsel til deg, som kan bli gitt med alle midler, inkludert, uten begrensning, posting på nettstedet eller via e-post. Eventuell bruk av nettstedet fra din side etter slikt varsel anses å utgjøre en aksept av slike endringer, revisjoner eller modifikasjoner. Amgen kan til enhver tid endre tjenestene sine.

DENNE NETTSIDEN GIR INGEN MEDISINSKE ELLER FAGLIGE RÅD.

Innholdet på denne nettsiden er ment å være en generell informasjonskilde med tanke på emnene som dekkes, og er utelukkende gitt på grunnlag av "som det er" og "som tilgjengelig". Du oppfordres til å verifisere informasjonen som finnes på nettsiden fra andre kilder, og å gjennomgå informasjonen nøye sammen med en representant for helsevesenet. Amgen har ikke til hensikt å yte medisinske eller lignende faglige tjenester eller råd via nettsiden, og informasjonen som finnes er ikke tenkt å skulle erstatte medisinske råd fra en lege. Hvis du ønsker eller trenger slike tjenester eller råd bør du ta kontakt med helsevesenet. Du bør ikke tolke Amgens publikasjon av innholdet som en støtte fra Amgen til de synspunktene som uttrykkes, eller noen garanti for enhver strategi, anbefaling, behandling, tiltak, eller anvendelse av medisiner eller preparater som er laget av forfatteren av innholdet.

Bruksområde

Amgen inviterer deg til å se, bruke og laste ned en enkelt kopi av dette nettstedet som informasjon, til personlig ikke-kommersiell bruk. Med mindre annet framgår på denne siden, kan ingen del av innhold eller programvare på denne nettsiden kopieres, lastes ned eller lagres i et søkesystem for noe annet formål, og det kan heller ikke redistribueres for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Amgen. 

Du samtykker i å handle på en måte som samsvarer med gjeldende lov, og ikke forårsake noen skade på eller driftsforstyrrelse for nettstedet. Du forstår at Amgen kan avslutte, endre eller begrense din bruk av dette nettstedet uansett årsak uten varsel.

Dette nettstedet kan brukes kun av personer som bor i Europa. Ved å bruke dette nettstedet innestår du for at du er minst atten (18) år og bor i Europa.

Ingen garantier

Alt innholdet på dette nettstedet stilles til rådighet for deg på en "som det er" "som tilgjengelig" basis uten garanti av noen art verken uttrykkelig eller innforstått, inkludert, men ikke begrenset til noen implisitt garanti for omsettelighet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet, og ukrenkelighet. Amgen gir ingen garanti med tanke på nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet eller pålitelighet for noe av innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet. Du er ansvarlig for å verifisere all informasjon før du stoler på den. Bruk av nettstedet og innholdet som er tilgjengelig på nettstedet skjer på egen risiko. Amgen verken påstår eller garanterer at bruk av dette nettstedet vil bli uavbrutt eller feilfri. Du er ansvarlig for å sette i verk alle nødvendige forholdsregler for å sikre at ethvert innhold du innhenter fra nettstedet er fritt for virus.

Ansvarsbegrensning

Din bruk av nettstedet eller noe innhold på nettstedet skjer på egen risiko. Amgen fraskriver seg spesifikt ethvert erstatningsansvar, uansett om det bygger på kontrakt, culpa-ansvar, objektivt ansvar eller på annen måte, for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle skader eller følgeskader som måtte oppstå eller på noen måte være forbundet med tilgang til eller bruk av dette nettstedet, selv hvis amgen har fått informasjon om muligheten for slike skader, inkludert, men ikke begrenset til at noen part har stolt på noe av innholdet som er innhentet gjennom bruk av nettstedet, eller som måtte oppstå i forbindelse med mistak eller utelatelser i, eller forsinkelse i overføring av, informasjon til eller fra brukeren, avbrudd i telekommunikasjonsforbindelsen til nettstedet, virus eller tap av data, uansett om dette er forårsaket helt eller delvis av uaktsomhet, naturkatastrofer, krig, terrorisme, feil i telekommunikasjon, tyveri eller ødeleggelse av, eller uautorisert tilgang til nettstedet, eller knyttet til informasjon eller programmer.

Unntakene og begrensningene over gjelder nødvendigvis ikke i rettskretser som ikke tillater slike unntak. 

Skadesløsholdelse

Hvis du bryter noe vilkår i denne Avtalen samtykker du i å forsvare og holde Amgen skadesløs og skadefri, og også selskapets ledelse, styremedlemmer, agenter og lisenstakere fri for ethvert og alt erstatningsansvar inkludert kostnader, utgifter og advokatsalærer som måtte oppstå på grunnlag av eller er knyttet til ditt brudd.

Innsendinger fra brukere

Enkelte områder på dette nettstedet setter deg i stand til å sende inn e-poster, eller på annen måte gi tilbakemelding eller informasjon til Amgen.

Du samtykker at ved å sende inn innhold:
• at du hvis du er helsepersonell, ikke vil sende inn informasjon som direkte vil identifisere en pasient eller annen informasjon som du ikke har alle nødvendige samtykker og tillatelser til å avsløre;
• vil du bare sende inn innhold som samsvarer med gjeldende lov, og vil ikke sende inn innhold som er fornærmende, ærekrenkende, øbskønt, krenkende, truende, repeterende eller på annen måte upassende, eller som inneholder virus eller annen programvare som kan påvirke funksjonen i andres PC-er på en negativ måte;
• forstår og samtykker du i at slikt innhold som blir sendt til en tilbakemeldingsside vil bli ansett som ikke-fortrolig; og
• gir du Amgen en ugjenkallelig rett til å bruke, kopiere, modifisere, publisere, utføre, sende og vise slikt innhold via ethvert medium i samsvar med denne Avtalen, og slik det tillates i lovs form der du fraskriver deg eventuelle moralske rettigheter du måtte ha til slikt innhold. Underlagt alle gjeldende lover skal Amgen ha frihet til å bruke slikt innhold, inkludert alle ideer, konsepter, know-how eller teknikker som måtte finnes i slikt innhold, uansett av hvilken årsak.

Varemerker

Varemerker, logoer og servicemerker (kollektivt "Varemerker") som vises på dette nettstedet er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører Amgen og andre. Intet som finnes på  nettsiden skal tolkes som å gi, implicit, berettiget antakelse eller på annen måte, noen lisens eller rett i eller til Varemerkene. Uautorisert bruk av ethvert Varemerke kan utgjøre et brudd på gjeldende lover.

Copyright

Dette nettstedet er beskyttet av lover om opphavsrett. Bortsett fra din informasjonsmessige, personlige og ikke-kommersielle bruk slik dette er tillatt over, kan du ikke modifisere, reprodusere eller distribuere designet eller layout-en av dette nettstedet, eller enkelte avsnitt av designet eller layout-en av dette nettstedet eller Amgens logoer uten Amgens skriftlige tillatelse.

Informasjon, nyheter og pressemeldinger

Dette nettstedet kan inneholde informasjon, nyheter og/eller pressemeldinger om Amgen. Selv om denne informasjonen var antatt å være nøyaktig på det tidspunktet den ble utarbeidet, fraskriver Amgen seg enhver plikt eller forpliktelse til å oppdatere denne informasjonen, nyhetene eller pressemeldingene. Informasjon om selskaper andre enn Amgen som finnes i nyhetene, pressemeldingene eller på annen måte, må ikke stoles på som å være gitt eller støttet av Amgen.

Lenker

Dette Amgen-nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre parter. De tilknyttede nettstedene er ikke kontrollert av Amgen, og Amgen er ikke ansvarlig for innholdet som er tilgjengelig. Slike lenker betyr ikke at Amgen støtter noe av innholdet på andre nettsteder og Amgen fraskriver seg alt erstatningsansvar med tanke på din tilgang til slike lenkede nettsteder. Amgen oppgir lenker til andre nettsteder som en praktisk hjelp til brukerne, og tilgang til andre Internettsteder som er lenket til dette nettstedet skjer på egen risiko.

Såfremt intet annet framgår i den skriftlige avtalen mellom deg og Amgen, må du overholde Amgens retningslinjer for bruk av lenker som følger: (i) enhver lenke til et Amgen-nettsted må være bare en kun-tekst-lenke som er klart merket "Amgen WEBSITE", (ii) utseende, posisjonen og andre sider ved lenken må ikke være slik at den forsårsaker skade på eller utvanner slik goodwill som er forbundet med Amgens navn og varemerker, (iii) lenken må "peke" til rotdomenenavnet til Amgen-nettstedet og ikke til andre sider innenfor nettstedet, (iv) utseendet, posisjonen og andre attributter ved lenken må ikke skape et falskt uttrykk av at din organisasjon eller enhet er sponset av, tilknyttet, eller er assosiert med Amgen, (v) når den velges av en bruker må lenken vise nettsetdet i fullskjermmodus og ikke i en "ramme" på det lenkede nettstedet, og (vi) Amgen forbeholder seg retten til å tilbakekalle sitt samtykke til lenken når som helst og etter eget skjønn.

Sikkerhet

Dette nettstedet kan kreve at du må registrere deg eller innhente et passord før du får tillatelse til å gå inn på nettstedet eller bestemte tjenester som er tilgjengelige på dette nettstedet. Du er ansvarlig for å opprettholde fortroligheten knyttet til registreringsinformasjonen og passordet, og for all annen bruk av passordet ditt, uansett om den er fodkjent eller ikke godkjent av deg.

Lokasjon, gjeldende lov 

Dette nettstedet drives av Amgen. Sveitsisk lov styrer disse vilkårene og betingelsene uten referanse til lovvalg. Ethvert krav eller tvist som måtte oppstå på grunnlag av eller som er knyttet til denne Avtalen er underlagt den ekslusive jurisdiskjonen til domstolene i Zürich.

Amgen påstår ikke at informasjonen på dette nettstedet er hensiktsmessig eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Europa, og tilgang til dette nettstedet fra territorier der innholdet på dette nettstedet kan være ulovlig, er forbudt. De som velger å gå inn på dette nettstedet fra andre steder gjør dette på eget initiativ og er ansvarlig for samsvar med gjeldende lokale lover.  

Brudd og andre retningslinjer

Amgen forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler som er tilgjengelige ved brudd på denne Avtalen, inkludert retten til å blokkere tilgang fra en bestemt Internettadresse til nettstedet.

Bruk av informasjonen

Amgen forbeholder seg retten til, og du gir Amgen fullmakt til, å bruk og overføre all informasjon knyttet til din bruk av dette nettstedet og all informasjon fra deg på enhver måte som er konsistent med denne Avtalen, våre Retningslinjer for Personvern og gjeldende lov. 

Vi oppfordrer deg til å lese våre Retningslinjer for Personvern

Verdipapirlovgivning

Dette nettstedet kan inneholde uttalelser om Amgens drift, utsikter, strategier, finansielle stilling, framtidige økonomiske resultat og etterspørsel etter Amgens produkter eller tjenester, så vel som selskapets intensjoner, planer og mål, som er uttalelser om framtiden. Disse uttalelsene bygger på en rekke forutsetninger og estimater som er gjenstand for betydelig usikkerhet, som for manges vedkommende ligger utenfor vår kontroll. Når de brukes på dette nettstedet er ord som "antar", "forventer", "tror", "vurderer", søker", "planlegger", "har til hensikt" og lignende uttrykk tenkt å skulle identifisere uttalelser om framtiden som er tenkt å skulle falle innenfor sikkerhetslovenes sikre havn for uttalelser om framtiden. Nettstedet og informasjonen som finnes på den utgjør ikke et tilbud eller en henvendelse om tilbud om salg av noen verdipapirer. Ikke noe av informasjonen som finnes i dette har til hensikt å være, og skal heller ikke anses å være, inkorporert i noen av Amgens verdipapirrelaterte utsagn eller dokumenter.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål knyttet til denne Avtalen bes du ta kontakt med Amgen på +41 369 03 00. For alle andre spørsmål ber vi deg kontakt oss gjennom det aktuelle produkt-, støtte- eller emnerelaterte Amgen-nettstedet.

© 2017 Amgen. Alle rettigheter forbeholdes.