Over fire tiår har Amgen kjempet mot verdens tøffeste sykdommer ved å levere innovative medisiner til millioner av pasienter globalt. En av nøkkelfaktorene for Amgens suksess er en forpliktelse til å bidra til å bygge en bedre, sunnere verden som er jordet i vår misjon om å tjene pasienter. Tilnærmingen vår utføres over fire strategiske pilarer: sunne mennesker, sunt samfunn, sunn planet og et sunt Amgen.

Viktige programelementer

Vårt MSS-rammeverk

Sunne

mennesker

Vi jobber for å fjerne barrierer som begrenser tilgang til helse og omsorg slik at mennesker kan leve sine liv best mulig.

Sunt

samfunn

Vi jobber for et mer rettferdig samfunn for våre ansatte og menneskene vi tjener.

Sunn

planet

Vi prioriterer bærekraft og har som mål å minimere miljøpåvirkningen vår for å bevare naturressurser i generasjoner fremover.

Et sunt

Amgen

Vi setter høye standarder til hvordan vi jobber og gjør kontinuerlig vårt beste for å reflektere Amgens verdier i vår kultur, våre produkter og vår strategi.

 • Sunne mennesker

  Vi fokuserer på å fjerne barrierer som står i veien for helselikhet, slik at folk kan leve et lengre og sunnere liv.

  I 2023:

  • Vi ga $2,5 billioner1 Amgen medisiner kostnadsfritt til kvalifiserte uforsikrede og underforsikrede pasienter i USA gjennom Amgen Safety Net Foundation.
  • Vi lanserte et femårs program med World Child Cancer for å forbedre livet til barn med Burkitt lymfom.
  • I tillegg holdt vi vår første Health Equity Challenge for å støtte ideelle og samfunnsbaserte organisasjoner, som fremmer løsninger for å forbedre helsen til pasienter med kardiovaskulær sykdom i svarte samfunn.
 • Sunt samfunn

  Vi verdsetter og er fokusert på å gjøre vår del for å bygge et mer rettferdig, motstandsdyktig og inkluderende samfunn, både på vår egen arbeidsplass og i lokalsamfunnene vi opererer i.

  I 2023:

  • Av ansatte som svarte på vår Global Engagement Survey, var det 79% som rapportere at de ville anbefalt Amgen som en av de beste arbeidsplassene.2
  • Vi ønsket våre første «tjen-og-lær» lærlinger velkommen og lanserte Amgen Career Re-entry Program.
  • Vi annonserte en ny forpliktelse på 12,4 millioner dollar for å nå 180 000 flere studenter gjennom Amgen Biotech Experience.
 • Sunn planet

  Vi i Amgen prioriterer bærekraft og tar sikte på å minimere vårt miljøavtrykk for å bevare naturressursene for fremtidige generasjoner.

  I 2023:

  • Vi er i rute mot å oppnå våre 2027 bærekraftsmål, og mot slutten av 2023, hadde vi oppnådd 54% av reduksjon av karbon, 34% reduksjon av vann og 54% reduksjon av avfallshåndtering.3
  • Vårt bioproduksjonsanlegg lisensert av U.S.A. FDA i 2024 og nylig åpnet i Ohio ble bygget i henhold til LEED Gold-standarder, og et annet anlegg i North Carolina følger dens ledelse.
  • Vi formaliserte våre forventninger for å engasjere leverandører innenfor utvalgte forbrukskategorier for å støtte deres adopsjon for forsknings-baserte klimamål.
 • Et sunt Amgen

  Vi holder oss til høye standarder i vår virksomhet og streber kontinuerlig etter å reflektere Amgen sine verdier i vår kultur, produkter og strategi.

  I 2023:

  • 100% av alle ansatte hadde gjennomført trening i Amgens Code of Conduct.
  • Vi etablerte Amgen AI Governance Council og vedtok Trustworthy AI rammeverket for å fremme ansvarlig bruk av KI teknologi.
  • Ledere og deres team har tilgang til en rekke ressurser designet for å fasilitere en åpen kommunikasjon mellom ansatte og deres ledere.

NOR-NP-0524-80001 MAI24

1 Amgen Safety Net Foundation er en egen juridisk enhet finansiert av Amgen. Verdsatt til engros anskaffelseskost.

2 Omtrent 69 % av de ansatte som mottok Amgens «Global Engagement Survey» svarte.

3 Vann- og avfallsreduksjoner måles mot en 2019-grunnlinje og tar kun hensyn til verifiserte reduksjonsprosjekter og ikke endringer knyttet til sammentrekningen eller utvidelsen av selskapet.

Amgens fullstendig 2023 ESG rapport