Over fire tiår har Amgen kjempet mot verdens tøffeste sykdommer ved å levere innovative medisiner til millioner av pasienter globalt. En av nøkkelfaktorene for Amgens suksess er en forpliktelse til å bidra til å bygge en bedre, sunnere verden som er jordet i vår misjon om å tjene pasienter. Tilnærmingen vår utføres over fire strategiske pilarer: sunne mennesker, sunt samfunn, sunn planet og et sunt Amgen.

Viktige programelementer

Vårt MSS-rammeverk

Sunne

mennesker

Vi jobber for å fjerne barrierer som begrenser tilgang til helse og omsorg slik at mennesker kan leve sine liv best mulig.

Sunt

samfunn

Vi jobber for et mer rettferdig samfunn for våre ansatte og menneskene vi tjener.

Sunn

planet

Vi prioriterer bærekraft og har som mål å minimere miljøpåvirkningen vår for å bevare naturressurser i generasjoner fremover.

Et sunt

Amgen

Vi setter høye standarder til hvordan vi jobber og gjør kontinuerlig vårt beste for å reflektere Amgens verdier i vår kultur, våre produkter og vår strategi.

 • SUNNE MENNESKER

  I mer enn 40 år har Amgens forpliktelse til vitenskap og innovasjon hjulpet pasienter å leve lengre og sunnere liv. Vi støtter initiativer for å fremme helselikhet, slik at flere mennesker kan oppleve fordelene ved vitenskap, inkludert økt tilgang til livreddende medisiner og pleie. Vi bruker en portefølje av tilnærminger for å ta for oss utfordringer for tilgang, og jobber med myndigheter, pasientgrupper, det sivile samfunn og andre partnere.

  I 2022:

  • Vi leverte Amgen-medisiner til en verdi av $ 2,2 milliarder1 kostnadsfritt til kvalifiserte uforsikrede eller underforsikrede pasienter i USA gjennom Amgen Safety Net Foundation2.
  • Vi leverte Amgen-medisiner til en verdi av $ 91 millioner1 kostnadsfritt til underbetjente pasienter i åtte land med lav og middels inntekt.
  • Vi bidro med $ 14,9 millioner for å støtte fremming av helselikhetsaktiviteter og ga midler til 111 prosjekter med 68 organisasjoner.
 • SUNT SAMFUNN

  I tillegg til kjernevirksomheten vår å forbedre helseutfall gjennom medisinene våre, anerkjenner vi vår evne til å positivt påvirke samfunnet gjennom våre handlinger, investeringer og mennesker. Vi verdsetter og er fokusert på å gjøre vår del for å bygge et mer rettferdig, motstandsdyktig og inkluderende samfunn, både på vår egen arbeidsplass og i lokalsamfunnene der vi drifter.

  I 2022:

  • Vi nådde mer enn 23 millioner elever og lærere på verdensbasis gjennom Amgen Foundations fire kjerneutdanningsprogrammer innen vitenskap.2
  • Vi utviklet et «tjen-og-lær» lærlingeprogram for å tiltrekke, ansette og oppgradere talent uten en fire-års grad i USA som del av vårt OneTen-koalisjonsløfte.
  • Vi fortsatte å fremme et inkluderende miljø – prosentandelen av kvinner i Amgens globale arbeidsstyrke har vært stabil de siste årene ved omtrent 52 %, mens lederskapsstillinger har vokst til 45 % kvinner globalt og 32 % minoriteter i USA.
 • SUNN PLANET

  Amgen har en langvarig målsetting om å utføre driften på en miljømessig ansvarlig måte, og setter regelmessig mål for å utfordre oss selv til å bli bedre. Vi har vellykket utviklet vårt miljømessige bærekraftige program siden 2007, mens vi har økt vår globale produksjonskapasitet og utvidet tilstedeværelsen vår til omtrent 100 land. Investering i bærekraftig drift kan også forbedre effektivitet og skape verdi, inkludert ved å redusere driftskostnader og øke motstandsdyktighet.

  I 2022:

  • Vi oversteg målene våre for reduksjon av karbon, vann og avfall og er på rett spor for å oppnå 2027-ambisjonen vår.
  • Vi utstedte en innledende grønn obligasjon på $ 750 millioner for å fremme de miljømessige målene våre.
  • Science Based Targets-initiativet godkjente reduksjonsmålene våre for drivhusgassutslipp for å være på linje med en 1,5 °C-fremtid.
 • ET SUNT AMGEN

  Virksomheten vår er bygget på en urokkelig forpliktelse til integritet og samsvar, som demonstreres daglig av våre ansatte gjennom deres ord, avgjørelser og handlinger. Vi ønsker å opprettholde og styrke tilliten fra interessentene vi betjener. Dette er ikke bare det rette å gjøre, men også vesentlig for den langvarige helsen til Amgen og pasientene og interessentene vi betjener. I 2022:

  I 2022:

  • 100 % av ansatte ble opplært i de etiske retningslinjene.
  • 92 % av ansatte sa i en spørreundersøkelse for ansatte at de er bevisste på hvordan de søker veiledning om etiske saker.
  • Vi inkluderte et MSS-mål i selskapets årlige insentivplans prestasjonsmål for å holde oss selv ansvarlige for våre 2027 miljømessige bærekraftmål og å utvide antallet ledere som er direkte ansvarlige for handling i støtte for vårt program for mangfold, inklusjon og tilhørighet.
 • Referanser

  1. Heart-Lung Foundation. Hjerterapporten 2019. Uttalelsen om at to millioner mennesker i Sverige lever med kardiovaskulær sykdom refererer til 2018 og er basert på spesialbestilt statistikk fra National Board og Health and Welfare, dnr. 30687/2018.
  2. Hansson GK. Åreforkalkning. Internett-medisin. Oppdatert 2020-07-12
  3. Faktaark. Kardiovaskulære sykdommer (KVS-er). Verdens helseorganisasjon (WHO). 2021-06-11.
  4. 1177 Omsorgsveiledningen. Hjerteinfarkt. Oppdatert 2021-06-23.
  5. 1177 Omsorgsveiledningen. Slag. Oppdatert 2020-02-11.

Amgens fullstendig 2022 ESG rapport