• 1. I hvilke tilfeller innhenter Amgen personopplysninger om deg?

  • Når du er i kontakt med ansatte i Amgen eller våre representanter.
  • Når du deltar i, eller vil søke om å være med på Amgen-relaterte aktiviteter som kliniske studier, rådgivende komitéer eller konsulenttjenester.
  • Fra tredjeparts tjenesteleverandører som gir helsebransjen faglig informasjon om helsepersonell (f.eks. navn, adresse på praksis/arbeidssted og spesialitet).
  • Fra Amgen eller tredjeparts nettsider eller mobilapplikasjoner ("apper") som ber deg om å oppgi personlig informasjon, som beskrevet i den respektive personvernerklæringen.
  • Når du deltar på et Amgen-relatert arrangement eller kongress, kan Amgen motta personopplysninger om deg fra organisatoren som beskrevet av deres personvernerklæring.
 • 2. Hvorfor behandler Amgen personopplysninger om deg?

  Amgen kan behandle personlig informasjon om deg basert på følgende juridiske grunner: (A) legitime forretningsformål, (B) hvor du har gitt samtykke, (C) som nødvendig for å overholde Amgens juridiske og regulatoriske forpliktelser og (D) som nødvendig for å utføre en kontrakt du er engasjert for.

  Agmens legitime forretningsformål Behandlingsaktiviteter
  • Amgens profesjonelle og vitenskapelige aktiviteter
  • Promotere og vurdere Amgens produkter og tjenester
  • Interaksjon med Amgens stab
  • Deltakelse i faglige møter og kongresser.
  • For å svare på henvendelser vedrørende medisinsk informasjon
  • For å lokalisere og engasjere deg som sakkyndig ekspert eller møteleder.
  Administrere og overholde en kontrakt
  • For å betale deg for tjenester eller refundere utgiftene dine.
  • For å hjelpe deg med å planlegge reiser relatert til Amgens virksomhet eller produkter.
  • For å administrere din deltakelse i kliniske studier
  Overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser
  • Sikkerhetsrapportering av negative hendelser: Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften)
  • Kliniske studier: Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker
  Samtykke
  • Deltakelse i online spørreundersøkelser og tjenester eller apper
  • Samtykke du gir til våre tredjeparts tjenesteleverandører (f.eks. Cegedim)
  • Samtykke til offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til helsepersonell (EFPIA Disclosure Code)
 • 3. Hva slags personopplysninger behandler vi?

  Avhengig av formålet med de innsamlede opplysningene, kan Amgen behandle følgende informasjon om deg:

  • Fullt navn;
  • Kontaktinformasjon som adresse, e-post eller telefonnummer;
  • CV og karriereopplysninger, slik som spesialisering og erfaring;
  • Datoer og korte sammendrag av kommunikasjon med Amgens salgsrepresentanter eller medisinsk personell; og
  • Bankopplysninger, men kun om det er nødvendig for å betale deg for konsulentoppdrag eller refundere utgifter.
  • Profesjonelt registreringsnummer
  • Din søknad og eventuell data nødvendig for å oppfylle denne forespørselen (f.eks. reisedato for kongress)
 • 4. Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

  Avhengig av formål med de innsamlede opplysningene, kan følgende ha tilgang til informasjonen:

  • Autorisert personell fra Amgen eller dets representanter som handler på vegne av Amgen. All informasjon behandles i samsvar med personvernregelverket.
  • Tilsynsmyndigheter og etikkomiteer eller andre tredjeparter i henhold til gjeldende lover;
  • Tredjeparts databehandlere som behandler personlig informasjon under Amgens instruksjon (for eksempel, en reisetjeneste eller en klinisk forskningsorganisasjon); og
  • Tredjeparter som Amgen samarbeider med (for eksempel andre farmasøytselskaper), men kun etter nødvendige tiltak for å sikre at vi kan dele slik informasjon i samsvar med gjeldende personvernlover.
 • 5. Hvor behandles personopplysningene dine?

  Amgen er et multinasjonalt selskap med hovedkontor i USA. Amgen har datasentre over hele verden, inkludert i EU og USA. Amgen kan behandle personopplysninger i globale databaser som autorisert Amgen-personell vil ha tilgang til.

  Overføringer utenfor Europa gjøres i samsvar med gjeldende personvernlover. Uavhengig av hvor dine personopplysninger samles inn eller behandles, skal Amgen sikre at tjenesteleverandører opprettholder passende administrativ, teknisk og fysisk beskyttelse for å beskytte personopplysninger om deg.

  Overføringer av personopplysninger blant Amgen og dets enheter, følger gjeldende lover og våre bindende bedriftsregler (BCR). For mer informasjon om BCR, og hvordan du kan klage om du anser at dine personopplysninger behandles i strid med BCR, besøk http://www.amgen.com/bcr/.

  Mottakere Vern og håndtering ved overføring av personopplysninger til databehandlere som er etablert i land som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som EU-kommisjonen Tilleggsinformasjon

  Amgens konsern

  Amgens bindende bedriftsregler (BCR)

  For informasjon om Amgens BCR eller for å levere en klage om du anser at dine personopplysninger behandles i strid med BCR, besøk: http://www.amgen.com/bcr/.

  Leverandører som behandler personopplysninger under Amgens instruksjoner.

  Modellkontrakter (standard kontraktsklausuler) i en form godkjent av EU-kommisjonen

  For informasjon om modellkontrakter, inkludert innholdet i modellkontrakter, besøk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

  For mer informasjon om Amgens bruk av modellkontrakter, kontakt Amgens personvernkontor på privacy@amgen.com

 • 6. Lagring av personopplysninger

  Amgen lagrer dine personopplysninger i perioden nødvendig for å fullføre formål skissert i denne personvernerklæring og så lenge rettslige forpliktelser krever dette. Rutinene er i samsvar med bestemmelser i relevante lover og forskrifter.

  Kriteriene som følges bestemmes av:

  • Formålet for å innhente data og fullførelse av det formålet.
  • Årsak for å innhente data. F.eks.; ved samtykke til offentliggjøring, kan du trekke det tilbake når som helst.
  • Obligatoriske retensjonsperioder angitt av kontraktsfestede og regulatoriske krav.

  Hvis du ønsker mer informasjon om en spesifikk rutine for behandling av personopplysninger, kontakt Amgens personvernkontor på privacy@amgen.com eller Amgen AB Norge NUF, Postboks 1532 Vika, 0117 Oslo

 • 7. Hvordan kan du få tilgang til, rette eller slette dine personopplysninger som behandles av oss?

  For henvendelser kontakt oss på privacy@amgen.com eller Amgen AB Norge NUF, v/personvernkontoret, Postboks 1532 Vika, 0117 Oslo

 • 8. Rett til dataportabilitet

  Ifølge rett til dataportabilitet, kan du motta dine personopplysninger som du selv har gitt til Amgen, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

  Merk at denne rettigheten er underlagt visse betingelser, og kan bes om ved å kontakte Amgens personvernkontor på privacy@amgen.com

 • 9. Hvordan klage til en tilsynsmyndighet?

  Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd personvernregelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo

 • 10. Hvordan kan du kontakte personvernansvarlig?

  Epost:
  privacy@amgen.com
  eller Amgen AB Norge NUF,
  v/personvernkontoret,
  Postboks 1532 Vika,
  0117 Oslo
Oppdatert i april 2018