Torbjørn Sølsnæs
Historie

Torbjørn Sølsnæs til Amgen

Amgen har som ambisjon å styrke sin innflytelse i den politiske arenaen

Torbjørn Sølsnæs starter opp som Public Affairs Lead i Amgen 1. mars 2023. Torbjørn kommer fra stillingen som fagsjef for politikk og myndighetskontakt, i avdelingen for kommunikasjon og politikk hos NHO Service og Handel, og har en lang karriere bak seg innen politikk, myndighetskontakt og kommunikasjon.

Amgen har en kjerneekspertise i å bringe nye innovative behandlinger til markedet, og med Torbjørn på laget har Amgen en dedikert ressurs med en tung politisk bakgrunn som baner vei.

- Jeg har jobbet mye med helsepolitikk tidligere og det blir en spennende overgang fra å jobbe med helsetjenester til å jobbe med legemidler. Jeg ser veldig frem til å jobbe sammen med dyktige kollegaer i Amgen for å sikre en god og likeverdig tilgang på innovative legemidler i hele landet, sier Torbjørn Sølsnæs.

Amgen har som mål å være en sterk stemme i samfunnet og være med på å utvikle helsevesenet i Norge til å møte behov både i dag og i fremtiden. Derfor er det sentralt at vi har en kompetent person til å utvikle og ivareta denne del av ansvaret. Med sin lange erfaring er vi veldig glade for at Torbjørn Sølsnæs vil ta en sentral rolle i dette arbeidet.

Les mer her:

  • https://www.kom24.no/amgen-first-house-kruse-larsen/torbjorn-solsnaes-forlater-nho-service-og-handel-gar-til-legemiddelselskap/587664
  • https://www.altinget.no/nytt-om-navn/gaar-fra-nho-til-legemiddelindustrien
  • https://www.healthtalk.no/amgen-torbjorn-solsnaes/torbjorn-solsnaes-blir-pr-sjef-i-amgen/168952

NOR-NP-0223-80002 FEB2023