Video med nyttig informasjon om osteoporose.
Historie

5 ting du bør vite om osteoporose

20. oktober er verdens osteoporosedag

20. oktober er verdens ostoporosedag, og Amgen markerte dagen ved å rette søkelyset på diagnostisering, forebygging og rett behandling av osteoporose.

Osteoporose (benskjørhet) er en sykdom som skyldes lavere benmasse og porøst benvev. Med andre ord et svekket og skjørt bein som gir økt risiko for brudd. Sykdommen kan oppstå uten at det foreligger andre sykdommer (primær osteoporose) eller en underliggende sykdom (sekundær osteoporose).

Osteoporose rammer kvinner oftere enn menn, og det anslås at omtrent 50 prosent av alle kvinner og omtrent 20 prosent av alle menn etter fylte 50 år vil rammes at et osteoporosebrudd i løpet av livet1. Risikoen for å rammes øker med stigende alder og ingen steder i verden er frakturer grunnet osteoporose vanligere enn i Norge2. Det anslås at opp mot 300 000 nordmenn har osteoporose3.

Med kampanjen 5 ting du bør vite om osteoporose ønsker Amgen å øke bevisstheten rundt osteoporose. Hvis du vil lære mer om osteoporose, les mer her.

Referanser:

1Coughlan T, Dockery F. Osteoporosis and fracture risk in older people. Clin Med (Lond). 2014 Apr;14(2):187-91. doi: 10.7861/clinmedicine.14-2-187. PMID: 24715132; PMCID: PMC4953292.

2UiO, https://www.med.uio.no/om/aktuelt/blogg/2021/hvorfor-mer-benskjorhet-i-norge-enn-i-andre-land.html hentet 20.01.22

3Folkehelseinstituttet (FHI), https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/beinskjorhet/beinskjorhet-og-brudd---fakta-om-os/ hentet 20.01.22