Offentliggjøring av finansielle overføringer

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.Samarbeid og støtte

Amgen er forpliktet til å følge Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) nye regler om offentliggjøring av finansielle overføring fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner

Finansielle overføringer til helseorganisasjoner

 • Donasjoner
  Vi vil offentliggjøre de donasjoner og stipend vi bidrar med til helseorganisasjoner som støtter vitenskap, teknologi, medisin, helse, forskning eller utdanning.
 • Bidrag til kostnader knyttet til vitenskapelige og / eller pedagogiske arrangement
  Vi vil offentliggjøre bidrag til kostnader knyttet til arrangementer (avgifter, relaterte kostnader og støtte) levert av helseorganisasjoner for opplæring av helsepersonell.
 • Støtte til konsulentoppdrag
  Vi vil offentliggjøre støtte og utgifter relatert til reise og opphold når Amgen har inngått kontrakt med helseorganisasjoner som yter konsulenttjenester.

Finansielle overføringer til helsepersonell

 • Honorar for konsulentoppdrag
  Vi vil offentliggjøre støtte og utgifter relatert til reise og opphold når Amgen har inngått avtale med helsepersonell som holder faglige innlegg på møter eller gir konsulentoppdrag.
 • Bidrag til kostnader knyttet til vitenskapelige og / eller pedagogiske arrangement
  Vi vil offentliggjøre registreringsavgift, reise- og overnattingsutgifter når Amgen støtter helsepersonells deltagelse på vitenskapelige og / eller pedagogiske arrangementer.

Forskning og utvikling

Vi vil offentliggjøre informasjon på aggregert nivå for overføring av verdi knyttet til planlegging og gjennomføring av i) prekliniske studier, ii) kliniske studier og iii) potensielle ikke-intervensjonsstudier.

Støtte til pasientforeninger

Vi vil offentliggjøre informasjon om samarbeid med pasientforeninger med opplysninger om aktiviteter og nivå på finansiell støtte.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt: transparencynorway@amgen.com