Amgen ansatte i Danmark og Norge
Historie

Endringer i Amgen: to landsenheter under en ledelse

Vi får enda et ben å stå på når det gjelder læring og utvikling i Amgen Norge

Selskapets to landsenhetene får nå et felles ledelsesteam, men landsenhetene fortsetter som to separate «lands-team».

– Det betyr at vi i Norge kan fortsette på den veien vi har staket ut med de planer, prioriteringer og mål vi har. I utgangspunktet er dette veldig bra, sier Kjersti Ekornrud, daglig leder i Amgen Norge til Dagens Medisin Pharma.


– Får enda et ben å stå på

Hun forteller at det ikke blir de store endringene i det daglige arbeidet.

– I utgangspunktet er vi to team med en felles ledergruppe. Men vi kan dra nytte av hverandre. Det er en spennende utvikling.

– Bortsett fra at vi får enda et ben å stå på når det gjelder læring og utvikling av Amgen Norge, ser jeg ikke dette vil skape store endringer, sier Ekornrud.

Leder for det felles ledelsen er Tore von Würden, som nå får tittelen landssjef Amgen Danmark, Island og Norge.

von Würden sier til Dagens Medisin Pharma at det er vektlagt at de forskjellige landsenhetene fortsetter med de planer, prioriteringer og mål som allerede foreligger.

– I Norge vil det fremdeles være Kjersti Ekornrud som vil være daglig leder og drive Amgen Norge. Vi i Danmark føler vi kan lære mye fra landsenheten i Norge, og jeg tror det gjelder andre veien også.


Dansk-norsk strategisk ledelsesgruppe

Ledelsesteamet vil bestå av funksjonelle sjefer, hvorav halvparten er fra den danske landsenheten og halvparten fra den norske.

– Det ble ferdigstilt forrige uke. Det vi ønsker er at dette er et strategisk ledelses-team. Vi har som intensjon at åtti prosent av alle avgjørelser tas ute i de funksjonelle «lands-teamene», sier von Würden.

– Hvorfor denne endringen?

– Det som er viktig å si er at Danmark og Norge ligner mye på hverandre. Myndighetene snakker sammen og inspirerer hverandre. Som min forgjenger i Amgen, så mener jeg at vi som selskap bør gjøre det samme, men i enda større grad.

– Det er to sterke organisasjoner med stor suksess som går sammen. I Danmark har vi hatt et rekordår og i Norge har vi også hatt et meget sterkt år.

– På hvilke måter er landene like og hva er hovedmålet med dette?

– Vi vil sikre at vi at vi får et enda større avtrykk både i Norge og Danmark. Det er ganske likt hvordan finansieringen av legemidler er i landene, og begge land opererer med stor grad av anbud på legemidler. Men for å være en god leverandør må man skal kjenne både markedet og de forskjellige aktørene godt. Det føler vi at vi gjør i begge disse landene.

– Det vi har sett de seneste årene er at våre myndigheter samarbeider tett og lærer av hverandre, og vi tror også at et slikt samarbeid vil gjøre oss bedre til å utarbeide tilbud de både danske og norske myndigheter.


– Naturlig utvikling

von Würden og Ekornrud peker på at det som er nytt er at man i større grad kan spille på hverandre og inspirere hverandre i hverdagen.

– Kan vi inspirere hverandre i større grad er det en fordel. Det går for eksempel på måter å nå ut til våre kunder, sier von Würden.

Ekornrud forteller at hennes rolle fortsatt vil være den daglige operasjonelle driften og lede landsenheten i Norge. Hun vil også bidra til å veilede von Würden på norske forhold.

– Vi jobber kanskje tettere over landegrensene nå enn hva man har gjort tidligere. Danmark og Norge er kanskje mer like nå med tanke på anbudsutsatte områder.

– Jeg tenker at det er en naturlig utvikling. Også fordi pasientene får jo en større og større rolle, med å ta ansvar for egen helse og egne sykdommer i dialog med leger og annet helsepersonell, sier Ekornrud.