×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Amgens europeiske personvernerklæring

Amgen Inc., Amgen AB Norge, og/eller dets tilknyttede selskaper (samlet «Amgen», «vi» eller «vår/vårt/våre») er forpliktet til å respektere personvernet ditt og dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver Amgens personvernspraksis.

Hvis du er helsepersonell, kan du lese vår personvernerklæring for helsepersonell.

Amgen vil bruke personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovkrav.

Vi oppfordrer alle brukere av nettstedet vårt til å lese denne personvernerklæringen nøye for å finne ut mer om retningslinjene og praksisen vi har utviklet for å beskytte personlige opplysninger, inkludert helserelaterte personlige opplysninger, og for å forstå bedre det forholdet vi har til tredjeparter som kan ha tilgang til denne informasjonen.

 • I. Innsamling, bruk og deling av personlige opplysninger

 • II. Lenker til andre nettsteder

  Amgens nettsteder har lenker til andre nettsteder som vi tror du kan finne nyttige og informative. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke støtter eller anbefaler disse nettstedenes innhold eller tjenester, og vi er ikke ansvarlige for personvernspraksisen til disse andre nettstedene. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom på og lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker. Husk at uttalelsene i denne personvernerklæringen utelukkende gjelder for informasjon samlet av Amgen.

 • III. Samarbeidende nettsteder

  Din personlige informasjon vil kun være tilgjengelig for Amgen og tredjeparter som behandler personlige opplysninger som dataprosessorer under Amgens instruksjoner. Det kan være vi bruker tredjeparter til å tilby tjenester og informasjon på våre nettsider, og yte enkelte tjenester i partnerskap med andre tredjeparter som Amgen samarbeider med (for eksempel andre farmasøytiske selskaper), forutsatt at du har samtykket til slik bruk. Deling og bruk av personlig informasjon av tredjeparter som handler på Amgens instruksjoner, styres av avtaler som krever at personlige opplysninger skal beskyttes på riktig måte.

  På et samarbeidende nettsted vil du se både Amgen-logoen og logoen til samarbeidspartneren på skjermen. For å få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige på et samarbeidende nettsted, må du kanskje fylle ut et nytt registreringsskjema, og denne registreringsinformasjonen kan bli delt med Amgens samarbeidspartnere.

  Når det kreves av gjeldende lover, regler og forskrifter, vil vi offentliggjøre personlig informasjon til myndigheter og etikk-komiteer, og/eller under visse begrensede omstendigheter kan Amgen bli pålagt å utlevere de personlige opplysningene dine som svar på en rettsordre, stevning, ransakingsordre, lov eller regulering.

  Vi vil ikke selge eller dele noen direkte eller indirekte identifiserbar informasjon eller personlige helseopplysninger som du oppgir på nettstedet vårt til en ikke-relatert tredjepart.

 • IV. Personvern for barn

  Innholdet og tjenestene på Amgens nettsider er beregnet for voksne brukere. Nettstedet er ikke rettet mot barn. Hvis vi oppdager at en mindreårig bruker har oppgitt personlige opplysninger eller helseinformasjon på nettstedet vårt, eller at en leverandør har oppgitt informasjon om en pasient som er identifisert som mindreårig, vil vi slette slik informasjon fra de aktive databasene våre, med mindre det kreves av gjeldende lov at vi beholder slike data.

 • V. Dine personvernrettigheter/-valg (inkludert tilgang til og korrigering av personopplysninger og personvernklager)

  Hvordan kan du få tilgang til, rette eller slette personlige opplysninger om deg som vi behandler?

  Du har rett til å be om å få tilgang til, korrigere/oppdatere eller slette de personlige opplysningene (inkludert helseinformasjonen din). Du kan når som helst fremme et slikt krav ved å kontakte din databeskyttelsesansvarlige på privacyoffice@amgen.com eller Munkedamsveien 45F, 0250 Oslo, Norway. Vi vil gi deg tilgang til informasjonen vi oppbevarer om deg, korrigere/oppdatere og/eller slette informasjonen som ble gitt til oss av helsepersonell eller en forbruker angående en uønsket hendelse knyttet til et legemiddel.

  Det er ikke teknisk mulig å fjerne hver eneste registrering av opplysningene dine fra serverne våre. Behovet for å sikkerhetskopiere systemene våre for å beskytte informasjon fra utilsiktede tap betyr at det kan være at en kopi av informasjon om deg (inkludert de helsemessige interessene dine) eksisterer i en ikke-slettbar form som vil være vanskelig eller umulig for oss å finne.

  Likevel vil Amgen, når loven tillater det, slette de personlige opplysningene dine (inkludert helseinformasjon) som er lagret i databasene Amgen aktivt bruker til forskning og daglige forretningsaktiviteter, eller som er lagret i andre lett søkbare medier. I tillegg vil vi gjøre en rimelig innsats for ikke å utlevere personlig informasjon lagret i et ikke-slettbart format etter at vi har mottatt forespørselen din om sletting, unntatt når det er påkrevd ved lov.

  Hvordan utøver du retten til dataportabilitet?

  I henhold til retten til dataportabilitet har du rett til å be om at de personlige opplysningene gitt til Amgen leveres til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, underlagt visse betingelser. Disse kan bli forespurt ved å kontakte Amgens personvernkontor på privacyoffice@amgen.com

  Sende inn personvernklage til en tilsynsmyndighet

  Hvis du mener at Amgens behandling av den personlige informasjonen din bryter med gjeldende lov, regel eller regelverk, har du rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet.Kontaktinformasjonen til din lokale tilsynsmyndighet finner du her: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Hvordan vi oppbevarer og beskytter personopplysninger

  Vi oppbevarer de personlige opplysningene dine i en kombinasjon av papirkopier og elektroniske filer. De elektroniske filene lagres i servere som drives og vedlikeholdes av Amgen og tredjeparter under kontrakt med Amgen.

  Vi vil at den personlige informasjonen din skal forbli så sikker som er rimelig mulig. For å sikre integriteten og konfidensialiteten til den personlige informasjonen (inkludert helseopplysningene) du gir oss, kan vi bruke krypteringspraksis etter behov. Som et ekstra sikkerhetstiltak oppbevares all personlig informasjon (inkludert helseinformasjon) fysisk bak brannmurer og andre enheter for nettverkssikkerhet for å hindre at inntrengere får tilgang.

  Amgen behandler personopplysningene dine i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som er skissert i denne personvernerklæringen, og bevarer de personlige opplysningene dine i samsvar med bestemmelsene i relevante lover og forskrifter.

  Kriteriene som følger er bestemt av:

  • Formålet med den innsamlede personlige informasjonen og innfrielsen av dette formålet.
  • Grunnen til at den personlige informasjonen samles inn: for eksempel, i tilfelle samtykke, kan du tilbakekalle det når som helst.
  • Obligatoriske retensjonsperioder gitt av kontrakts- og forskriftskrav.
 • VII. Kontakt oss

  Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller ønsker å sende inn en klage eller å få tilgang til eller korrigere de personlige opplysningene dine, eller ønsker mer informasjon om en bestemt databehandlingsaktivitet, kan du kontakte Amgens databeskyttelsesansvarlige på privacyoffice@amgen.com eller Munkedamsveien 45F, 0250 Oslo, Norway.


Oppdatert i april 2018.