Samtykke til e-post kommunikasjon

Basert på ditt samtykke, samler Amgen inn og behandler din informasjon med det formål å holde deg oppdatert omkring våre aktiviteter knyttet til opplæring, faglige møter, vitenskapelige kongresser, forskningsaktiviteter, advisory boards samt annen informasjon om Amgens produkter som er relevante for din praksis.

Amgen håndterer dine personopplysninger for å kunne oppfylle de avtaler som er mellom deg og Amgen, og så lenge lovmessige forpliktelser krever det (for eksempel skatteregler eller regnskapsregler).

Denne informasjonen kan brukes innenfor gruppen av Amgen selskaper både i og utenfor EU-land, og kan overføres til en tredjepart som tilbyr tjenester (f.eks utsendelse av nyhetsbrev via e-post, CRM-systemer, IT tjenesteleverandører eller konsulenter som administrerer kontaktdatabaser).

Amgen er et globalt selskap med hovedkontor i USA. I Amgen benytter vi globale IT systemer som gjør at data kan være lagret forskjellige steder, både i EU og USA. Dine personopplysninger kan derfor bli behandlet i globale databaser som benyttes av autorisert personell fra Amgen.

Overføringer utenfor Europa inkludert til USA skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. For overføring av personopplysninger i konsernet og dets enheter, behandler Amgen dine personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende regelverk og våre bindende konsernregler (Binding Corporate Rules, BCR). For mer informasjon om BCR, og hvordan du kan klage om du anser at dine personopplysninger behandles i strid med BCR, gå til http://www.amgen.com/bcr.

Ved overføring av personopplysninger til databehandler som er etablert i land som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som EU-kommisjonens standardklausuler, behandles dine personopplysninger i samsvar med Amgens uttrykkelige instruksjoner. For å få en kopi av instruksjonene, ta kontakt med Data Protection Office på e-post: privacy@amgen.com.

Uansett hvordan din personlige informasjon er innsamlet eller behandlet, så vil Amgen opprettholde, samt sikre at tredjeparter som behandler data under Amgens instruksjon opprettholder alle relevante administrative, tekniske og fysiske beskyttelser for å beskytte informasjon om deg.

For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dataene dine eller om dine rettigheter til å få tilgang til og eventuelt rette opp informasjonen i henhold til din rett, ta kontakt med Amgen Data Protection Office på e-post: privacy@amgen.com.

Du kan også sende inn en klage enten ved å kontakte Amgen Data Protection Office, eller sende den til Datatilsynet i Norge https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

Vi gjør oppmerksom på at du til enhver tid kan trekke tilbake ditt samtykke om å motta informasjon ved å følge instruksjonen som er beskrevet i all elektronisk kommunikasjon fra Amgen