Myelomatose / benmargskreft

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.Hvert år diagnostiseres ca. 450 personer1 i Norge med myelomatose også kjent som benmargskreft. Myelomatose er en krefttype som er ukjent for de fleste pasienter på diagnosetidspunktet2.

Sykdomsbildet med myelomatose kan variere fra pasient til pasient. Behandlingen velges ut fra pasientens tilstand, alder og andre sykdommer3.

Formålet med behandlingen er å bremse utviklingen av myelomatose og oppnå remisjon1,3. Ved remisjon er de fleste, eller alle tegn på sykdommen borte fra blod og benmarg. Det gir også symptomlindring. I sykdomsforløpet er det perioder med remisjon og perioder med ny sykdomsaktivitet, også kalt progresjon. Målet med behandlingen er å sikre remisjon så lenge som mulig1,3.

Myelomatose/benmargskreft


levmedmyelomatose.no kan du som pasient eller pårørende få mer informasjon om sykdommen så vel som behandlingsalternativer.

Kilder

1 Blodkreftforeningen, https://www.blodkreftforeningen.no/myelomatose/, hentet 20.01.22
2 2Kreftlex, https://kreftlex.no/no/Myelomatose.aspx, hentet 20.01.22
3 3Kreftforeningen, https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/benmargskreft/, hentet 20.01.22