Kort om Amgen

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.Amgen er et av de ledende og største bioteknologiske legemiddelselskaper i verden. Gjennom studier av molekyler, celler og organismer jobber vi for å forstå hvordan biologiske prosesser i menneskekroppen fungerer. Ved å utvikle og fremstille stadig bedre og mer persontilpassede behandlingsmetoder har legemidler fra Amgen endret den medisinske praksis og hjulpet millioner av mennesker i behandlingen av hjerte- og karsykdom, kreft, nyresykdom og osteoporose.

En pionér innen legemidler

Amgen fokuserer på områder hvor det finnes udekkede medisinske behov. Vi bruker vår ekspertise innen fremstilling av biologiske legemidler til å skape løsninger som gir vesentlig bedre behandling og forbedrer menneskers liv.

Helt siden starten i 1980 har Amgen vært en pionér i utviklingen av legemidler basert på ny teknologi innen celle- og molekylærbiologi. Målet har alltid vært, og er fremdeles, å hjelpe pasienter gjennom forskning, utvikling og fremstilling av nyskapende biologiske legemidler til behandling av alvorlige sykdommer.

Hva er et biologisk legemiddel?

Biologiske legemidler er kort fortalt medisiner fremstilt fra levende organismer. Dette omfatter terapeutiske proteiner, DNA-vaksiner, monoklonale antistoffer, og «peptibodies» (den aktive delen fra et protein, koblet sammen med basisstrukturen fra et antistoff), samt nye eksperimentelle behandlinger som genterapi, stamcelleterapi, antisens-nukleotider og RNA-virus.

Innovativ forskning

Bioteknologi er basert på kunnskap om biologiske prosesser, hvor cellen er den grunnleggende enheten i alt liv. I biologien studeres cellenes struktur og funksjoner og innen bioteknologien anvendes denne informasjonen til å utvikle produkter.

Gjennom Amgens biomedisinske forskning brukes kunnskapen om gener, proteiner og celledeler til å identifisere forskjellene mellom syke og friske celler. Kunnskap om forandringer i syke celler og hvordan disse kan kontrolleres, er basis for utvikling av innovativ medisinsk diagnostikk, utstyr og behandling.

Bioteknologi kan gi pasienter flere og bedre behandlingsalternativer. Nye, innovative diagnostiske metoder og behandlinger vil endre hvordan enkelte sykdommer forebygges og andre behandles. Dette behandlingsfremskrittet er fremdeles på et tidlig stadium. Men nye medisiner, diagnostiske metoder og teknologier med stort potensiale for å forbedre pasienters liv, er under utvikling fra Amgen.

Medisinsk praksis har endret seg dramatisk gjennom årene med banebrytende fremskritt innen bioteknologisk forskning og innovasjon. Flere millioner pasienter over hele verden har nytte av behandlingene som blant annet er utviklet av selskaper som Amgen. Vi oppdager, utvikler og leverer innovative legemidler til behandling av alvorlige sykdommer. Fremtidige nyvinninger innen bioteknologisk forskning vil gi nye muligheter som vil komme til nytte for millioner av mennesker på verdensbasis.

Utvikling og produksjon i verdensklasse skaper trygghet og forsyningssikkerhet

Behandling av millioner av alvorlig syke mennesker over hele verden krever sikker og pålitelig utvikling, fremstilling og bruk av biologiske legemidler. Det gjelder uansett om de kan administreres ved injeksjon eller intravenøst.

Produksjon av biologiske legemidler er kompleks ettersom de fleste er proteiner; store molekyler, ofte variable i struktur og følsomme for miljøforhold. Det har blitt en vitenskap som kan oppsummeres i fire hovedtrinn:

  • Produksjon av hovedcellelinjen
  • Celledyrking og produksjon
  • Isolasjon og rensing av legemidlet
  • Klargjøring av det biologiske legemiddelet

Det kan ta år og koste flere milliarder kroner å opprette hele produksjonsprosessen, fra hovedcellebanken til klargjøring av det biologiske legemiddelet for pasienter.

Avdelingene for kvalitetskontroll og kvalitetssikring er ansvarlige for all overvåking. Dette er avgjørende for suksessen til oppskalerings- og produksjonsstadiene i produktutviklingen. Amgens kvalitetsavdeling sikrer produktkvalitet og testing under produktutviklingsstadiene lenge før produktet er klart til markedsføring, og sørger for at oppskalerings- og produksjonsprosessene oppfyller svært høye standarder.

Åpenhetsloven rapport
Amgen ESG report 2022
Amgen's Suppliers Code of Conduct