Tykk- og endetarmskreft

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.Kreft i tykktarm eller endetarm (kolorektal kreft) er en av de vanligste kreftformene i Norge, hvor det påvises rundt 3000 nye tilfeller av kolonkreft og ca. 1300 nye tilfeller av rektumkreft hvert år. Antall tilfeller har vært økende de siste årene og rundt 85% av tilfellene oppstår etter 60-års alder. Tykktarmskreft er litt vanligere blant kvinner enn blant menn, mens det er motsatt for endetarmskreft.

Kreft i tykktarmen kan gi forskjellige symptomer, blant annet avhengig av hvor i tykktarmen svulsten befinner seg og hvor stor svulsten er. Forenklet kan man skille mellom svulster som oppstår i høyre del av tykktarmen, venstre del av tykktarmen (nærmest endetarmen) og endetarmen. De aller fleste svulstene er lokalisert til nedre venstre del av tykktarmen eller i endetarmen.
Det er flere måter å behandle kolorektal kreft på, avhengig av hvor langt kreften er kommet og hvor svulsten er lokalisert. Hovedbehandlingen er kirurgi i tillegg til evt. cellegiftbehandling og strålebehandling. Jo tidligere den blir oppdaget, desto bedre er muligheten for helbredelse Ca en tredel av pasientene har spredning (metastaser) på diagnosetidspunktet. Nye legemidler og nye kombinasjoner av legemidler har gitt bedre resultater med økt overlevelse. Det pågår også mye forskning på dette feltet.

Kilder

1 NHI, https://nhi.no/sykdommer/kreft/magetarm-kreft/tykktarms-og-endetarmskreft/ hentet 20.1.22