Osteoporose/benskjørhet

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.Osteoporose, eller benskjørhet, er en av de store folkesykdommene. Tilstanden kommer av forandringer i balansen mellom nedbrytning og oppbygging av benvevet som leder til at skjelettet blir stadig skjørere og risikoen for benbrutt av ulike slag øker1. Risikoen for å rammes øker med stigende alder og ingen steder i verden er frakturer grunnet osteoporose vanligere enn i Norge2. Det anslås at opp mot 300 000 nordmenn har osteoporose3. Hvert år vil omtrent 9 000 voksne nordmenn brekke hoften og 15 000 håndleddet3. Et stort antall får også sammenfallsbrudd i ryggvirvlene

Man skiller på primær og sekundær osteoporose. Primær osteoporose skyldes store trekk av aldersforandringer og livsstilsfaktorer, mens sekundær osteoporose skyldes en underliggende sykdom eller legemiddelbehandling4.

Att skjelettet blir skjørere med stigende alder er ufravikelig, men utviklingen kan bremses og det finnes effektive tiltak for å redusere risikoen for frakturer.

Myelomatose/benmargskreft


Les mer om osteoporose, forebygging og behandling på osteoporose.no


Kilder

1 Helsenorge, https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/benskjorhet-osteoporose/ hentet 20.01.22
2 UiO, https://www.med.uio.no/om/aktuelt/blogg/2021/hvorfor-mer-benskjorhet-i-norge-enn-i-andre-land.html hentet 20.01.22
3 Folkehelseinstituttet (FHI), https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/beinskjorhet/beinskjorhet-og-brudd---fakta-om-os/ hentet 20.01.22
4 NHI, https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/beinskjorhet-osteoporose/beinskjorhet-arsaker/ hentet 20.01.22