ITP (Primær immun trombocytopeni)

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.Primær immun trombocytopeni (ITP) er trombocytopeni forårsaket av nedsatt produksjon og immunmediert destruksjon av trombocyttene1. Sykdommen medfører ofte, men ikke alltid en økende risiko for blødninger1. Diagnosen mistenkes hos pasienter med blodplatetall <100 per liter blod, og blødningen forekommer vanligvis ved blodplatetall <301.

Forekomst av ITP øker med alder, og gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut er 55-60 år2. Sykdommen forekommer oftere hos kvinner enn hos menn1. I Norge lever i overkant av 500 personer med blodsykdommen ITP1.

Les mer herKilder

1 Tidsskriftet, https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/immunologisk-trombocytopeni-patofysiologi-og-behandling hentet 20.01.22
2 Legeforeningen, https://www.legeforeningen.no/contentassets/032228f21383459987f94f80615ea957/07-10-11-nasjonale-retningslinjer-for-itp-010111615720813.pdf, hentet 20.01.22
3 Kreftforeningen, https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/benmargskreft/, hentet 20.01.22