Lungekreft

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Lungekreft er en samlebetegnelse for flere forskjellige kreftsykdommer som rammer lungene. Når man snakker om lungekreft, skiller man mellom de to hovedtypene ikke-småcellet lungekreft og småcellet lungekreft. Inndelingen er basert på hvordan kreftcellene ser ut i et mikroskop. De to typene lungekreft utvikler seg forskjellig, og valg av behandling er derfor forskjellig avhengig av type. Ikke-småcellet lungekreft skyldes at det oppstår mutasjoner i cellenes arvemasse. Slike mutasjoner kan ha alvorlige konsekvenser og kan medføre at cellene ikke lenger fungerer normalt og utvikler seg til kreftceller.

I Norge får årlig ca. 33001.personer diagnosen lungekreft. Av disse er ca. 85 % ikke-småcellet lungekreft.

Sykdommen klassifiseres i stadier som kalles I-IV (1-4), hvorav IV er det alvorligste stadiet. Inndelingen gjøres ut fra størrelsen på svulsten, og om den har spredd seg til lymfeknuter eller andre organer. Kreftstadiet er med på å avgjøre hvilke typer behandling pasienten kan tilbys.

Referanser
1 Årsrapport 2020. Nasjonalt kvalitetsregister for Lungekreft. Oslo: Kreftregisteret 2020. ISBN: 978-82-473- 0094-7.

På www.kreftilungene.no kan du som pasient eller pårørende få mer informasjon om sykdommen så vel som behandlingsalternativer og gentesting.

Amgen har også utarbeideidet, i samarbeid med Lungekreftforeningen, en film om persontilpasset medisin. Du kan se videoen her.

NO-NPS-0922-00003 Oct22