×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

XGEVA godkjent av Beslutningsforum for pasienter med benmargskreft

Denosumab (Xgeva) innføres til forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologisk fraktur, strålebehandling av ben, ryggmargskompresjon eller benkirurgi), hos voksne med myelomatose som ikke kan bruke standardbehandling med bisfosfonater. Beslutningsforum konkluderte med at legemiddelet gir både helsegevinst og kostnadsinnsparing sammenlignet med ingen behandling. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. juli 2020.

Xgeva
Referanse:Nye Metoder, hentet 20 juni 2020

Felleskatalog tekst

NO-XGT-0620-00003

Informasjonen på denne websiden er kun beregnet for helsepersonell.

×