Jobbe i Amgen

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

INTRODUKSJON

Siden starten i 1980 har Amgen vokst til å bli et av de ledende og største bioteknologiske legemiddelselskaper i verden, og har hjulpet millioner av mennsker gjennom forskning, utvikling og fremstilling av nyskapende biologiske legemidler til behandling av alvorlige sykdommer.

Våre kjerneverdier gjør oss unike i forhold til de det er naturlig å sammenligne oss med. De er en helt sentral del av vår identitet. Verdiene representerer våre grunnleggende holdninger og utgjør fundamentet for vår atferd og kjennetegner vår måte å jobbe på. Amgen i Norge skal ligge lengst fremme og være en veiviser som er modig, kraftfull, klok og raus.

AMGEN I NORGE

Amgen etablerte seg I Norge i 1995, og i 2020 feriet vi 25 år i Norge. Vi er et lite men kraftfull organisasjon som holder til sentralt i Oslo. Vårt salgsteam er spredt rundt omkring i Norge med støttefunksjoner som er tilknyttet Oslo kontoret

Vi har et sterkt samhold og en etablert kultur, som er nødvendig når du har en så ambisiøs misjon som Amgen. Vi tenker stort, oppmuntrer våre medarbeidere til å tenke nytt. Vi feirer både når vi lykkes og når vi feiler og ser viktigheten i å ta lærdom av feilene våre.

Vi er sertifisert som en Great Place to Work og blitt rangert som en Beste Arbeidsplass i Norge.

Vi er opptatt av mangfold og arbeidsspråket vårt er hovdesakling engelsk da vi er flerkulturert team med medarbeiderera fra flere land utenfor Norge.

LEDIGE STILLLINGER

Ledige stillinger i Norge og andre land annonseres på Amgen Worldwide nettsider