Hjerte-karsykdom

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.Hjerte- og karsykdommer1, eller kardiovaskulære sykdommer, er en samlebetegnelse for sykdommer som involverer sirkulasjonsorganene, hjertet og blodkar: arteriene som fører syrerikt blod ut i kroppen, venene som leder blodet tilbake til hjertet og kapillærene - de minste karene lengst ut som binder sammen arteriene med venene.

En femtedel av Norges befolkning lever i dag med etablert hjertesykdom eller har høy risiko for slik sykdom2. Det finnes ett stort antall sykdommer som kan skje i hjerte- karsystemet, som for eksempel hjerteinfarkt og slag, og sykeligheten er i hovedsak knyttet til aterosklerose, en prosess som gir fettavleiring, innsnevring og tilstopping (blodpropp eller trombose) av blodåreveggen3.

Hvert tredje dødsfall globalt blir beregnet å skyldes hjerte- og karsykdom3. Risikoen for å rammes av hjerte-karsykdom påvirkes i de fleste tilfeller av livsstilsfaktorer, men visse tilstander har arvelige komponenter4.

Myelomatose/benmargskreft

mittkolesterol.no kan du lese mer om høyt kolesterol eller ta selvtesten.

Du kan også følge oss på Facebook:
https://www.facebook.com/kolesterolsjekken/

Kilder

1 Store medisinske leksikon, https://sml.snl.no/hjerte-_og_karsykdommer hentet 20.01.22
2 Folkehelseinstituttet (FHI), https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/Hjerte-kar/ hentet 20.01.22
3 Store medisinske leksikon, https://sml.snl.no/aterosklerotisk_sykdom hentet 20.01.22
4 Store medisinske leksikon, https://sml.snl.no/hjertesykdommer hentet 20.01.22