Torbjørn Sølsnæs til Amgen

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Amgen har som ambisjon å styrke sin innflytelse i den politiske arenaen

Amgen har som ambisjon å styrke sin innflytelse i den politiske arenaen

Torbjørn Sølsnæs starter opp som Public Affairs Manager i Amgen 1 mars 2023. Torbjørn kommer fra stillingen som fagsjef for politikk og myndighetskontakt, i avdelingen for kommunikasjon og politikk hos NHO Service og Handel, og har en lang karriere bak seg innen politikk, myndighetskontakt og kommunikasjon.

Amgen har en kjerneekspertise i å bringe nye innovative behandlinger til markedet, og med Torbjørn på laget har Amgen en dedikert ressurs med en tung politisk bakgrunn som baner vei.

- Jeg har jobbet mye med helsepolitikk tidligere og det blir en spennende overgang fra å jobbe med helsetjenester til å jobbe med legemidler. Jeg ser veldig frem til å jobbe sammen med dyktige kollegaer i Amgen for å sikre en god og likeverdig tilgang på innovative legemidler i hele landet, sier Torbjørn Sølsnæs.

Amgen har som mål å være en sterk stemme i samfunnet og være med på å utvikle helsevesenet i Norge til å møte behov både i dag og i fremtiden. Derfor er det sentralt at vi har en kompetent person til å utvikle og ivareta denne del av ansvaret. Med sin lange erfaring er vi veldig glade for at Torbjørn Sølsnæs vil ta en sentral rolle i dette arbeidet.

Amgen er et av de ledende og største bioteknologiske legemiddelselskaper i verden. Gjennom studier av molekyler, celler og organismer jobber vi for å forstå hvordan biologiske prosesser i menneskekroppen fungerer. Ved å utvikle og fremstille stadig bedre og mer persontilpassede behandlingsmetoder har legemidler fra Amgen endret den medisinske praksis og hjulpet millioner av mennesker i behandlingen av hjerte- og karsykdom, kreft, nyresykdom og osteoporose.

Amgen fokuserer på områder hvor det finnes udekkede medisinske behov. Vi bruker vår ekspertise innen fremstilling av biologiske legemidler til å skape løsninger som gir vesentlig bedre behandling og forbedrer menneskers liv.

Helt siden starten i 1980 har Amgen vært en pionér i utviklingen av legemidler basert på ny teknologi innen celle- og molekylærbiologi. Målet har alltid vært, og er fremdeles, å hjelpe pasienter gjennom forskning, utvikling og fremstilling av nyskapende biologiske legemidler til behandling av alvorlige sykdommer.

Om Torbjørn Sølsnæs:

  • 48 år, bor i Oslo
  • Kommer fra stilling som Fagsjef for politikk og myndighetskontakt i NHO Service og Handel
  • Har tidligere erfaring fra Avfall Norge, Kruse Larsen AS og First House AS
  • Har jobbet i Høyres stortingsgruppe som seniorrådgiver for parlamentarisk ledelse, og som politisk rådgiver

 

Les mer her:

NOR-NP-0223-80002 FEB2023