Amgen Mission Week - en uke med pasienter i fokus

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Amgen Mission Week - en uke med pasienter i fokus

Fra venstre: Tore Von Wurden (Amgen), Vibeke Borchgrevink (Kreftkompasset), Gyri Andvik Johnsen (Kreftkompasset), Kjersti Merete Ekornrud (Amgen)

I mer enn 40 år har Amgen hatt et enkelt, men likevel kraftfullt oppdrag om å gi pasienter den beste behandlingen. Gjennom å lytte til hva de forventer og å forstå hvordan bioteknologisk innovasjon kan møte deres forventninger, kan vi videreutvikle behandlingstilbudet.

Amgens Mission Week, som finner sted fra 26. til 30. september i år, med fokus på Amgens misjon om å forbedre og redde pasienters liv, er en uke der ansatte setter av tid til å reflektere over meningen med det de gjør, og hvordan vi kan gjøre en forskjell i pasienters liv.

Temaet for Amgen Norges egen lokale «Amgen Mission Day» var derfor pasienter og deres historier. Kreftkompasset, en organisasjon som jobber for å øke bevisstheten om å være kreftoverlever, og for å fremme pasientenes rettigheter og forbedre deres livskvalitet, kom på besøk til oss i våre lokaler i Oslo.

Vibeke Borchgrevink, som selv har hatt kreft, samt kreftsykepleier Gyri Andvik Johnsen, som jobber frivillig for Kreftkompasset, satt fokus på hvor utfordrende livet kan være etter kreft, og hvor vanskelig det kan være å akseptere en ny hverdag. Fatigue, seneffekter, mestring av en ny livssituasjon og frykt for tilbakefall kan påvirke livskvaliteten og hverdagen til en kreftoverlever, som aldri vil bli som før. Kreftkompasset har stor tro på å dele historier, både for å lære av hverandre, men også for å forstå hva som er normalt å føle etter en kreftbehandling og som kreftoverlever.

Ansatte i Amgen Norge satt stor pris på å høre deres historier og å lære mer om Kreftkompassets arbeid, og vi ble påminnet om at alle handlinger i Amgen, hver dag, kan utgjøre en forskjell i pasienters liv. Å høre direkte fra pasienter og deres kjære bidrar til å forsterke viktigheten av bioteknologisk forskning og innovasjon for å gi pasienter flere og bedre behandlingsalternativer. Amgens oppdrag om å forbedre pasienters liv er det som forener alle ansatte, uansett hvilken funksjon de jobber i.

NO-NPS-0922-00005 OKT 22