×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

×

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Personvernserklæring for helsepersonale

 1. I hvilke tilfeller innhenter Amgen personlig informasjon om deg?
  • Når du samhandler med Amgen-personell eller våre representanter.
  • Når du deltar i, eller forespør å bli vurdert for Amgen-relaterte aktiviteter, slik som kliniske studier, rådgivende utvalg eller rådgivningstjenester.
  • Når du registrerer deg for et Amgen-sponset arrangement (inkludert arrangementer på Internett). Samt
  • Når du kontakter oss for medisinsk informasjon, og om sikkerhets- eller kvalitetsproblemer.

  I tillegg forsynes Amgen med fagmessig informasjon om helsepersonale i Europa, fra en tredjeparts tjenestetilbyder. Amgen tar tiltak for å sikre at informasjonen som mottas har blitt innhentet og overført i samsvar med gjeldende personvernslover.

 2. Hvorfor behandler Amgen personlig informasjon om deg?

  Amgen behandler personlig informasjon om deg for formål som kan inkludere:

  • For å administrere Amgens kommersielle og vitenskapelige aktiviteter, slik som deltakelse i markedsforskning, kliniske studier, profesjonelle møter eller kongresser.
  • For å fremme og vurdere Amgens produkter og tjenester (for eksempel ved å sende markedsføringsnyheter eller utføre markedsforskning).
  • For å svare på forespørsler om medisinsk informasjon.
  • For å betale deg for tjenester eller refundere dine utgifter.
  • For å hjelpe deg i planlegging av reiser som er relatert til Amgens forretningsvirksomheter eller produkter.
  • For å oppfylle juridiske og lovbestemte krav, slik som sikkerhetsovervåkning, bivirkningsrapportering og interne revisjonsforpliktelser.
  • For å identifisere deg og arbeide med deg som en vitenskapelig ekspert eller en faglig leder. Samt
  • For andre oppgaver, som lagring og sikkerhetskopiering. 
 3. Hvilken type personlig informasjon behandler vi?

  Avhengig av formålene som den personlige informasjonen innhentes for, kan Amgen behandle informasjon som:

  • Navnet ditt.
  • Din kontaktinformasjon, som adresse, e-postadresse eller telefonnummer.
  • Ditt innloggingsnavn og passord som du bruker for å koble deg til Amgens tjenester på Internett.
  • Din CV og profesjonell informasjon, slik som spesialiseringsområder.
  • Ditt tidligere samarbeid med Amgen.
  • Datoer og kort sammendrag av samhandlinger med Amgens salgsrepresentanter eller medisinsk personale. Samt
  • Økonomisk og bankinformasjon, men kun hvis den er nødvendig for å betale deg for tjenester eller refundere dine utgifter.
 4. Hvem har tilgang til personlig informasjon om deg?

  Avhengig av formålene som den personlige informasjonen innhentes for, kan følgende personell ha tilgang til denne informasjonen:

  • Autorisert personale fra Amgen eller selskapets representanter som handler på Amgens vegne, under gjeldende personvernslover.
  • Tilsynsmyndigheter og etikkomiteer eller andre tredjeparter i henhold til gjeldende lover.
  • Tredjeparter som behandler personlig informasjon, som en databehandler etter Amgens anvisning (for eksempel reisetjenestetilbydere eller en klinisk forskningsorganisasjon). Samt
  • Tredjeparter som Amgen samarbeider med (for eksempel andre farmasøytiske selskaper), men kun etter å ha tatt rimelige forbehold for å sikre at vi kan dele slik informasjon i samsvar med gjeldende personvernslover.
 5. Hvor behandles personlig informasjon om deg?

  Amgen er et multinasjonalt selskap som har sitt hovedkontor i USA. Amgen opprettholder datasentre rundt om i hele verden, inkludert innen EU og USA. Amgen kan behandle personlig informasjon i globale databaser som kan vurderes av autorisert Amgen-personale over hele verden. Overføringer utenfor Europa utføres i samsvar med gjeldende personvernslover. Overføring av personopplysninger innen Amgen og dets konsernselskaper følger gjeldende lover og våre bindende konsernregler (binding corporate rules, BCR). Hvis du ønsker mer informasjon om BCR, eller ønsker å fremføre klage på en eventuell overførsel av personopplysninger som er i strid med BCR, besøk http://www.amgen.com/bcr/. Uansett hvor den personlige informasjonen er innhentet fra eller er behandlet, opprettholder, og skal Amgen sikre, at tredjeparter opprettholder passende administrative, tekniske og fysiske vern for å beskytte informasjonen om deg.

 6. Hvordan kan du få tilgang til, korrigere eller slette den personlige informasjonen om deg som vi behandler?

  For enhver forespørsel eller eventuelle spørsmål kan du kontakte oss på privacyoffice@amgen.com. Vær oppmerksom på at Amgen i visse omstendigheter kan bli pålagt av gjeldende lover å beholde en viss informasjon om deg.

Personvernserklæringen dekker ikke vår praksis for Internett. Se vår personvernspolicy for Internett.

For informasjon om våre forpliktelser om å fremlegge personlig informasjon (inkludert økonomisk informasjon) under EFPIAs og landsspesifikke regler om innsyn i økonomi, klikk her eller besøk http://www.efpia.eu/.